مشاوره ژنتیک

دکتر رحیم صدیق نیا
نامرحیمرشته تخصصیپزشک عمومی (همیوپاتی - طب سوزنی - مشاوره ژنتیک)
نام خانوادگیصدیق نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 35545772 - 041 مطب شماره 2 : 32672576 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: از شنبه تا پنج شنبه صبح مطب شماره 2: همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 22
آدرسمطب شماره 1: تبریز - 17 شهریورجدید - برج امپراطور - طبقه3 - واحدF مطب شماره 2 : تبریز - یکه دکان - خیابان شهید قره باغی - سه راه بهشتی - روبروی داروخانه دکتر علیزاده
نامرحیم
نام خانوادگیصدیق نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی (همیوپاتی - طب سوزنی - مشاوره ژنتیک)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 35545772 - 041 مطب شماره 2 : 32672576 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1: از شنبه تا پنج شنبه صبح مطب شماره 2: همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 22
آدرسمطب شماره 1: تبریز - 17 شهریورجدید - برج امپراطور - طبقه3 - واحدF مطب شماره 2 : تبریز - یکه دکان - خیابان شهید قره باغی - سه راه بهشتی - روبروی داروخانه دکتر علیزاده
دکتر صفیه مرتضوی
نامصفیهرشته تخصصیمشاور ژنتیک بالینی
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33360542 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ازساعت 9:30 الی 14 با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - چهارراه منصور - جنب بانک ملی - مجتمع خدماتی اطلس - طبقه 3 - واحد 4 مرکز مشاوره ژنتیک کیمیا
نامصفیه
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیمشاور ژنتیک بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33360542 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ازساعت 9:30 الی 14 با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - چهارراه منصور - جنب بانک ملی - مجتمع خدماتی اطلس - طبقه 3 - واحد 4 مرکز مشاوره ژنتیک کیمیا
دسته بندی