کلینیک های ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد آتیه نو
عنوانمرکز ترک اعتیاد آتیه نو
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35400406 - 041 فاکس : 35400407 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - ضلع جنوبی خیابان پاستور جدید - مابین ارتش و حاج جبار نایب - ساختمان انصار - طبقه دوم
عنوانمرکز ترک اعتیاد آتیه نو
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس35400406 - 041 فاکس : 35400407 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - ضلع جنوبی خیابان پاستور جدید - مابین ارتش و حاج جبار نایب - ساختمان انصار - طبقه دوم
مرکز درمان و بازتوانی معتادین پاکان
عنوانمرکز درمان و بازتوانی معتادین پاکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32846718 - 32840261 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 9 صبح الی 21 و روزهای تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13
آدرستبریز - چهارراه نادر - اول خیابان خرمشهر - نرسیده به آتش نشانی - اول کوچه کاردوست - پلاک 1
عنوانمرکز درمان و بازتوانی معتادین پاکان
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس32846718 - 32840261 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 9 صبح الی 21 و روزهای تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13
آدرستبریز - چهارراه نادر - اول خیابان خرمشهر - نرسیده به آتش نشانی - اول کوچه کاردوست - پلاک 1
کلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
عنوانکلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32823378 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
عنوانکلینیک ترک اعتیاد نوید حیات
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس32823378 - 041
ساعات کارهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
دسته بندی