کودکان و نوزادان

دکتر امیر حسین جعفری روحی
نامامیر حسینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجعفری روحیفوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259512 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه اول
نامامیر حسین
نام خانوادگیجعفری روحی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259512 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - بلوار نیایش(کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه اول
دکتر ماندانا رفیعی
نامماندانارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیرفیعیفوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
نامماندانا
نام خانوادگیرفیعی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
دکتر نادر لطفعلی زاده
نامنادررشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیلطفعلی زادهفوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب : 35568677 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه عصرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود
نامنادر
نام خانوادگیلطفعلی زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب : 35568677 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : روزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه عصرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان بهبود
دسته بندی