پزشکی هسته ای

مرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33375565 __ 041-33361651
ساعات کارهمه روزه از ساعت 14 الی 20 بجز ایام تعطیل
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی اداره گاز، ساختمان امیر کبیر، طبقه زیر زمین، مرکز گاما اسکن تبریز
عنوانمرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تبریز
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33375565 __ 041-33361651
ساعات کارهمه روزه از ساعت 14 الی 20 بجز ایام تعطیل
آدرستبریز، خیابان آزادی، روبروی اداره گاز، ساختمان امیر کبیر، طبقه زیر زمین، مرکز گاما اسکن تبریز
دسته بندی