داخلی

دکتر علی تقی زادیه
نامعلیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیتقی زادیهفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
نامعلی
نام خانوادگیتقی زادیه
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
دکتر مریم زادشکویان
ناممریمرشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
نام خانوادگیزادشکویانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا - طبقه اول - واحدC
ناممریم
نام خانوادگیزادشکویان
رشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان صدرا - طبقه اول - واحدC
دکتر محسن شکارچی
ناممحسنرشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
نام خانوادگیشکارچیفوق تخصصکلیه، فشارخون و پیوند کلیه ( نفرولوژی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33253167
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
ناممحسن
نام خانوادگیشکارچی
رشته تخصصیمتخصص بیماریهای داخلی
فوق تخصصکلیه، فشارخون و پیوند کلیه ( نفرولوژی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33253167
ساعات ویزیتروزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه سوم
دکتر حمید شهبازی کیا
نامحمیدرشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیشهبازی کیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
نامحمید
نام خانوادگیشهبازی کیا
رشته تخصصی بیماریهای داخلی - گوارش ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562896 - 35541865 - 041
ساعات ویزیت همه روزه صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان پزشکان صفا - طبقه سوم
دکتر مسعود شیرمحمدی
ناممسعودرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیشیرمحمدیفوق تخصصگوارش - کبد و مجاری صفراوی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259123 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه 4 - واحد E
ناممسعود
نام خانوادگیشیرمحمدی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصگوارش - کبد و مجاری صفراوی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259123 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر
آدرستبریز- کمربندی میانی ( بلوار نیایش ) - میدان پیشقدم - مجتمع پزشکی سلامت - طبقه 4 - واحد E
دکتر وحید عبدل زاده
ناموحیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیعبدل زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374315 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان آزادی، طبقه 2
ناموحید
نام خانوادگیعبدل زاده
رشته تخصصیداخلی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374315 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان آزادی، طبقه 2
دکتر حسین غلامی
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
نام خانوادگیغلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
نامحسین
نام خانوادگیغلامی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی ( گوارش)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548112 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 2
دکتر سیدباقر قریشی زاده
نامسیدباقررشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیقریشی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271232 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 18
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 3 - واحد D
نامسیدباقر
نام خانوادگیقریشی زاده
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271232 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 18
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 3 - واحد D
دکتر سید حمید مرتضوی
نامسید حمیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36579415 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱
آدرستبریز، آخر عباسی، بالاتر از پل توانیر، روبروی پمپ بنزین شهید بابائی
نامسید حمید
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36579415 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱
آدرستبریز، آخر عباسی، بالاتر از پل توانیر، روبروی پمپ بنزین شهید بابائی
دکتر رویا معتمدی
نامرویارشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیمعتمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
نامرویا
نام خانوادگیمعتمدی
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374359 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 8
دکتر میرهادی موسوی
ناممیرهادیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیموسویفوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس۰۹۰۲۲۸۲۵۹۵۹
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر با هماهنگی قبلی
آدرسارومیه - خیابان ورزش - اول خیابان سلطانی - ساختمان پزشکی نیکان - طبقه اول
ناممیرهادی
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق تخصص گوارش و کبد بالغین
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس۰۹۰۲۲۸۲۵۹۵۹
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر با هماهنگی قبلی
آدرسارومیه - خیابان ورزش - اول خیابان سلطانی - ساختمان پزشکی نیکان - طبقه اول
دکتر محمد میرزاآقازاده
ناممحمدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمیرزاآقازادهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعدازظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه ۶
ناممحمد
نام خانوادگیمیرزاآقازاده
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعدازظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان حکیم - طبقه ۶
دسته بندی