جراح عمومی

دکتر بابک ابری اقدم
نامبابکرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیابری اقدمفوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
نامبابک
نام خانوادگیابری اقدم
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصصجراحی قفسه سینه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، بین تقاطع شریعتی و طالقانی، ساختمان حکیم، طبقه 5، واحد D
دکتر علیرضا بربند
نامعلیرضارشته تخصصیجراحی عمومی و گرایش لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و کیس
نام خانوادگیبربندفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571066 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای چهارشنبه و ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5 - واحد 2
نامعلیرضا
نام خانوادگیبربند
رشته تخصصیجراحی عمومی و گرایش لاپاراسکوپی دستگاه گوارش و کیس
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571066 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای چهارشنبه و ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 5 - واحد 2
دکتر مهدی بوداغ
ناممهدی رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیبوداغفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
ناممهدی
نام خانوادگیبوداغ
رشته تخصصیجراح عمومی ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35561173 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 3
دکتر محمد جعفر بهروز قائمی
ناممحمد جعفررشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیبهروز قائمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
ناممحمد جعفر
نام خانوادگیبهروز قائمی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374334 - 041
ساعات ویزیت همه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دکتر امراله بیات
نامامرالهرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیبیاتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
نامامراله
نام خانوادگیبیات
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565866 - 041
ساعات ویزیتشنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه اول
دکتر جواد درستی
نامجوادرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیدرستیفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران و اسلامشهرشماره تماسمطب ۱: 88386151 - 88386150 - 021 // مطب ۲: 53 - 56479251 - 021
ساعات ویزیتمطب۱: سه شنبه ها از ساعت 8 الی 10 صبح // مطب ۲: دوشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
آدرسمطب ۱: تهران - یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق - کلینیک بیمارستان محب کوثر / / مطب ۲: اسلامشهر - بعد از قایمیه - نرسیده به میدان قائم - روبروی شهرک سالور - درمانگاه حکیم فارابی
نامجواد
نام خانوادگیدرستی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران و اسلامشهر
شماره تماسمطب ۱: 88386151 - 88386150 - 021 // مطب ۲: 53 - 56479251 - 021
ساعات ویزیتمطب۱: سه شنبه ها از ساعت 8 الی 10 صبح // مطب ۲: دوشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
آدرسمطب ۱: تهران - یوسف آباد - خیابان ۲۳ - جنب پارک شفق - کلینیک بیمارستان محب کوثر / / مطب ۲: اسلامشهر - بعد از قایمیه - نرسیده به میدان قائم - روبروی شهرک سالور - درمانگاه حکیم فارابی
دکتر رحیم علیزاده
نامرحیمرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
نامرحیم
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33365188 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 19:30
آدرستبریز خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - ساختمان پاستور ( طبقه فوقانی کلینیک پاستور ) طبقه 2
دکتر معصومه فیاض
ناممعصومهرشته تخصصی جراحی عمومی
نام خانوادگیفیاضفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
ناممعصومه
نام خانوادگیفیاض
رشته تخصصی جراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548316 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان111 - طبقه 4
دکتر چنگیز قلیپور
نامچنگیزرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیقلیپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
نامچنگیز
نام خانوادگیقلیپور
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 8
دکتر غلامرضا کورکی
نامغلامرضارشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیکورکیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
نامغلامرضا
نام خانوادگیکورکی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33356504 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - طبقه 4
دکتر کامران ممقانی
نامکامران رشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیممقانیفوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
نامکامران
نام خانوادگیممقانی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی توراکس (دارای بورد فوق تخصصی)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571808 - 041
ساعات ویزیت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان ایرانیان - طبقه دوم
دکتر سید احمد موسوی
نامسید احمدرشته تخصصیجراحی عمومی
نام خانوادگیموسویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
نامسید احمد
نام خانوادگیموسوی
رشته تخصصیجراحی عمومی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35562255 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل از ساعت 17 تا 19
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک
دکتر حاجی مولایی
نامحاجیرشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
نام خانوادگیمولاییفوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
نامحاجی
نام خانوادگیمولایی
رشته تخصصیمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
فوق تخصصپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32250818
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
آدرسارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
دسته بندی