پزشک عمومی

دکتر صدیقه ازومدلی
نامصدیقهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیازومدلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573277 - 041 //// 09359708141
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17 شهریور جدید، ساختمان آپادانا، طبقه دوم
نامصدیقه
نام خانوادگیازومدلی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573277 - 041 //// 09359708141
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17 شهریور جدید، ساختمان آپادانا، طبقه دوم
دکتر روزبه دلنواز
نامروزبهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیدلنوازفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس9335495390
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنیه صبح از ساعت 10 الی 15 و پنجشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرسارومیه - بلوار مولوی 2 - ساختمان پزشکان بهبود - طبقه 5 - واحد 13
نامروزبه
نام خانوادگیدلنواز
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس9335495390
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنیه صبح از ساعت 10 الی 15 و پنجشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرسارومیه - بلوار مولوی 2 - ساختمان پزشکان بهبود - طبقه 5 - واحد 13
دکتر کونول سنائی
نامکونولرشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و مو
نام خانوادگیسنائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33336106 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و روزهای سه شنبه عصر
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد C
نامکونول
نام خانوادگیسنائی
رشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و مو
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33336106 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و روزهای سه شنبه عصر
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد C
دکتر فاطمه عرب پور
نامفاطمهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
نام خانوادگیعرب پورفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره ۱: 33316852 - 041 // مطب شماره ۲: 33341380 - 33343668 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره ۱: روزهای زوج عصر از ساعت 17 الی ۲۰ // مطب شماره ۲: همه روزه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسمطب شماره ۱ : تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - تقاطع پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه 9 - واحد D مطب شماره ۲ : تبریز - خیابان آزادی - روبروی مسجد طوبی - نبش کوچه رز - پلاک ۳
نامفاطمه
نام خانوادگیعرب پور
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره ۱: 33316852 - 041 // مطب شماره ۲: 33341380 - 33343668 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره ۱: روزهای زوج عصر از ساعت 17 الی ۲۰ // مطب شماره ۲: همه روزه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسمطب شماره ۱ : تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - تقاطع پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه 9 - واحد D مطب شماره ۲ : تبریز - خیابان آزادی - روبروی مسجد طوبی - نبش کوچه رز - پلاک ۳
دکتر ساقی عظیمی‌نیا
نامساقیرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیعظیمی‌نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
نامساقی
نام خانوادگیعظیمی‌نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
دکتر فرزانه فتح پور
نامفرزانهرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیفتح پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
نامفرزانه
نام خانوادگیفتح پور
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
دکتر نگار فره وش
نامنگاررشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیفره وشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35576432 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 10 صبح الی 18 و روزهای فرد از ساعت 10 صبح الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 9
نامنگار
نام خانوادگیفره وش
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35576432 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 10 صبح الی 18 و روزهای فرد از ساعت 10 صبح الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 9
دکتر حمید فیاض
نامحمیدرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست )
نام خانوادگیفیاضفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573060 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 4
نامحمید
نام خانوادگیفیاض
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573060 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 4
دکتر نفیسه فیروزی حسینی
نامنفیسهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیفیروزی حسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
نامنفیسه
نام خانوادگیفیروزی حسینی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
دکتر گیسو کیاور
نامگیسو رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیکیاورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
نامگیسو
نام خانوادگیکیاور
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
دکتر سولماز معیری
نامسولمازرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
نام خانوادگیمعیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352666 - 33368339 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - طبقه فوقانی داروخانه میرزایی ( ساختمان امیر کبیر ) - طبقه اول
نامسولماز
نام خانوادگیمعیری
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352666 - 33368339 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - طبقه فوقانی داروخانه میرزایی ( ساختمان امیر کبیر ) - طبقه اول
دکتر مهرداد منصوری نیا
ناممهردادرشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی و بیماریهای آمیزشی
نام خانوادگیمنصوری نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543411 - 33314839 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه ۵
ناممهرداد
نام خانوادگیمنصوری نیا
رشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی و بیماریهای آمیزشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543411 - 33314839 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه ۵
دسته بندی