پوست و مو

دکتر وحیده بزم راد
ناموحیدهرشته تخصصیمتخصص پوست و مو و ناخن
نام خانوادگیبزم رادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 33337234 - 041 مطب شماره 2: 33374314 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1:شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 الی 13:30 مطب شماره 2: شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - ولیعصر - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین - طبقه دوم مطب شماره 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه دوم
ناموحیده
نام خانوادگیبزم راد
رشته تخصصیمتخصص پوست و مو و ناخن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 33337234 - 041 مطب شماره 2: 33374314 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1:شنبه تا سه شنبه از ساعت 10 الی 13:30 مطب شماره 2: شنبه ، یکشنبه ،سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - ولیعصر - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین - طبقه دوم مطب شماره 2 : تبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه دوم
دکتر حسین دانش آذری
نامحسینرشته تخصصیپوست و مو ، زیبایی و لیزر درمانی
نام خانوادگیدانش آذریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35568433 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و سه شنبه 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان حکیم - طبقه هفتم
نامحسین
نام خانوادگیدانش آذری
رشته تخصصیپوست و مو ، زیبایی و لیزر درمانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35568433 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و سه شنبه 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان حکیم - طبقه هفتم
دکتر نازیلا دهری منش
نامنازیلارشته تخصصیمتخصص پوست - مو - زیبایی ( بورد تخصصی )
نام خانوادگیدهری منشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33293345 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آناهیتا - طبقه پنجم - واحد 13
نامنازیلا
نام خانوادگیدهری منش
رشته تخصصیمتخصص پوست - مو - زیبایی ( بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33293345 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آناهیتا - طبقه پنجم - واحد 13
دکتر عبدالودود رضائیان
نامعبدالودودرشته تخصصیپوست و مو و زیبایی و لیزر
نام خانوادگیرضائیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33359544 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - طبقه اول
نامعبدالودود
نام خانوادگیرضائیان
رشته تخصصیپوست و مو و زیبایی و لیزر
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33359544 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - طبقه اول
دکتر عفت صدر کریمی
نامعفترشته تخصصیبیماریهای پوست، مو و ناخن
نام خانوادگیصدر کریمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35564400 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
نامعفت
نام خانوادگیصدر کریمی
رشته تخصصیبیماریهای پوست، مو و ناخن
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35564400 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
دکتر مریم ملکی
ناممریمرشته تخصصیپوست ، مو و زیبایی
نام خانوادگیملکیفوق تخصص-
استان و شهراصفهان - اصفهانشماره تماس6662065 - 0311
ساعات ویزیتنوبت دهى از طريق اينترنت در سايت www.hoorlaser.ir
آدرساصفهان - چهارباغ بالا - نرسيده به مجتمع پارك - جنب بانك سپه - مركز ليزر هور
ناممریم
نام خانوادگیملکی
رشته تخصصیپوست ، مو و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهراصفهان - اصفهان
شماره تماس6662065 - 0311
ساعات ویزیتنوبت دهى از طريق اينترنت در سايت www.hoorlaser.ir
آدرساصفهان - چهارباغ بالا - نرسيده به مجتمع پارك - جنب بانك سپه - مركز ليزر هور
دکتر پگاه نورافزا
نامپگاهرشته تخصصیمتخصص پوست ، مو و زیبای (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگینورافزافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33293345 - 041
ساعات ویزیتمطب : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18 الی 20:30 - کلینیک امام رضا : سه شنبه ها 11:30 الی 13 ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آناهیتا - طبقه 5 - واحد 13
نامپگاه
نام خانوادگینورافزا
رشته تخصصیمتخصص پوست ، مو و زیبای (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33293345 - 041
ساعات ویزیتمطب : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18 الی 20:30 - کلینیک امام رضا : سه شنبه ها 11:30 الی 13 ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آناهیتا - طبقه 5 - واحد 13
دسته بندی