جراح - دندانپزشک

دکتر فریبا بشارت
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبشارتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
نامفریبا
نام خانوادگیبشارت
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
دکتر پرهام پناهی
نامپرهامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپناهیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهرشماره تماس041-34226797
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح و عصر
آدرسآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
نامپرهام
نام خانوادگیپناهی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهر
شماره تماس041-34226797
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح و عصر
آدرسآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
دکتر آیدا پورالهوردی
نامآیدارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورالهوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
نامآیدا
نام خانوادگیپورالهوردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
دکتر محمدرضا پورنعمتیان
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنعمتیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورنعمتیان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر محمد جمالی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
ناممحمد
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
دکتر ژیلا خسروطبع
نامژیلارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیخسروطبعفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33361770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه 3 - واحد H
نامژیلا
نام خانوادگیخسروطبع
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33361770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح ها 10 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان آزادی - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه 3 - واحد H
دکتر رضا رجبی
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیرجبی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیرجبی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
دکتر فیروز رحیم پور
نامفیروزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیرحیم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهرشماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
نامفیروز
نام خانوادگیرحیم پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهر
شماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر ابراهیم روح آمیز
نامابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیروح آمیزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
نامابراهیم
نام خانوادگیروح آمیز
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر جمال سلطانی
نامجمالرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیسلطانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33351819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه عصرها 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان دانشگاه،‌ روبروی بیمارستان مدنی، جنب درمانگاه قلب، ساختمان پزشکان کیمیا، طبقه 4
نامجمال
نام خانوادگیسلطانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33351819 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه عصرها 16:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان دانشگاه،‌ روبروی بیمارستان مدنی، جنب درمانگاه قلب، ساختمان پزشکان کیمیا، طبقه 4
دکتر فریبا سید زنوزی
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیسید زنوزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
نامفریبا
نام خانوادگیسید زنوزی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
دکتر بابک صالح زاده
نامبابکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصالح زاده فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه . سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب: تبریز - خیابان آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - ط 4 - واحد C4
نامبابک
نام خانوادگیصالح زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه . سه شنبه و جهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب: تبریز - خیابان آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - ط 4 - واحد C4
دکتر تیمور عباسی
نامتیمور رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی ( ردیف کردن دندانها )
نام خانوادگیعباسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565127 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
نامتیمور
نام خانوادگیعباسی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی ( ردیف کردن دندانها )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565127 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه دوم
دکتر بهزاد فیاض پور
نامبهزادرشته تخصصیایمپلنت - لیزر - زیبایی
نام خانوادگیفیاض پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33378289 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
نامبهزاد
نام خانوادگیفیاض پور
رشته تخصصیایمپلنت - لیزر - زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33378289 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
دکتر محمد فیضی درخشی
ناممحمد رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیفیضی درخشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542181 - 35531333 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه با تماس قبلی
آدرستبریز - ارتش جنوبی - جنب بانک صادرات - ساختمان ماهان - طبقه اول
ناممحمد
نام خانوادگیفیضی درخشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35542181 - 35531333 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه با تماس قبلی
آدرستبریز - ارتش جنوبی - جنب بانک صادرات - ساختمان ماهان - طبقه اول
دکتر سیامک قدسی
نامسیامکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیقدسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
نامسیامک
نام خانوادگیقدسی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر رامین کافیه
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکافیهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33278701 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان سعدی شمالی - روبروی مجتمع ایرداک - ساختمان آرینا ( ساختمان تویوتای سابق) - طبقه سوم - واحد A
نامرامین
نام خانوادگیکافیه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33278701 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان سعدی شمالی - روبروی مجتمع ایرداک - ساختمان آرینا ( ساختمان تویوتای سابق) - طبقه سوم - واحد A
دکتر مهدی کریمی
ناممهدیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکریمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33690273
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 15:30 الی 19:30 ( دوشنبه صبح و پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است.)
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 7
ناممهدی
نام خانوادگیکریمی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33690273
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 15:30 الی 19:30 ( دوشنبه صبح و پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است.)
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 7
دکتر ناصر کیانی
نامناصررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکیانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560624 - 35546011 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
نامناصر
نام خانوادگیکیانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560624 - 35546011 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
دکتر محمد متقی خسروشاهی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی
نام خانوادگیمتقی خسروشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33351773 - 33370962 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه دوم - واحد G
ناممحمد
نام خانوادگیمتقی خسروشاهی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - دندانپزشک زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33351773 - 33370962 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه دوم - واحد G
دکتر کاظم محدث نیا
نامکاظمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیمحدث نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماستلفن: 33250932 - 041
ساعات ویزیتهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرسآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
نامکاظم
نام خانوادگیمحدث نیا
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماستلفن: 33250932 - 041
ساعات ویزیتهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرسآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
دکتر نسیم مولائی
نامنسیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیمولائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
نامنسیم
نام خانوادگیمولائی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
دکتر بهرام هراثی
نامبهرامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیهراثیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ظهر : 9:30 الی 12 - بعداز ظهر 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
نامبهرام
نام خانوادگیهراثی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ظهر : 9:30 الی 12 - بعداز ظهر 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دسته بندی