قلب و عروق

دکتر احمدرضا جودتی
ناماحمدرضارشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیجودتیفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
ناماحمدرضا
نام خانوادگیجودتی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
دکتر اسلام حسین‌زاده
ناماسلامرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیحسین‌زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
ناماسلام
نام خانوادگیحسین‌زاده
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
دکتر مهرداد رعدی
ناممهردادرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرعدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکانشماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
ناممهرداد
نام خانوادگیرعدی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکان
شماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
دکتر حسین ساطع
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیساطعفوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
نامحسین
نام خانوادگیساطع
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
دکتر سپیده عطائیه
نامسپیدهرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیعطائیهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35558200
041-35558456
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
نامسپیده
نام خانوادگیعطائیه
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35558200
041-35558456
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
دکتر سمیرا فرضی پور
نامسمیرارشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیفرضی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569696 - 041 / 09936780858
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30 و روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، روبروی بستنی وحید، ساختمان ابن سینا، طبقه اول
نامسمیرا
نام خانوادگیفرضی پور
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569696 - 041 / 09936780858
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20:30 و روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، روبروی بستنی وحید، ساختمان ابن سینا، طبقه اول
دکتر همایون میرزا محمدی صادق
نامهمایونرشته تخصصیقلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
نام خانوادگیمیرزا محمدی صادقفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569353 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس17 شهریور جدید - جنب برج امپراطور - ساختمان ابن سینا - طبقه 4
نامهمایون
نام خانوادگیمیرزا محمدی صادق
رشته تخصصیقلب و عروق - اکوکاردیوگرافی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569353 -041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرس17 شهریور جدید - جنب برج امپراطور - ساختمان ابن سینا - طبقه 4
دکتر مهرداد یاوری کیا
ناممهردادرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییاوری کیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس64 32 27 33 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
ناممهرداد
نام خانوادگییاوری کیا
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس64 32 27 33 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
دکتر سعید یراقی
نامسعید رشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییراقیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
نامسعید
نام خانوادگییراقی
رشته تخصصیقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
دسته بندی