قلب و عروق

دکتر اکرم پورمحمد ضیاء
ناماکرمرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیپورمحمد ضیاء فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549874 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع سینا - طبقه اول
ناماکرم
نام خانوادگیپورمحمد ضیاء
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549874 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع سینا - طبقه اول
دکتر احمدرضا جودتی
ناماحمدرضارشته تخصصیجراح عمومی
نام خانوادگیجودتیفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
ناماحمدرضا
نام خانوادگیجودتی
رشته تخصصیجراح عمومی
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373628 -041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب کلینیک شیخ الرییس - ساختمان آتیه - طبقه 8 شرقی
دکتر رضا ذوالفقاری
نامرضارشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیذوالفقاریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567545 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی ۲۰ و روزهای شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 11 الی ۱۳
آدرستبریز ، خیابان ۱۷ شهریور جدید ، روبروی بستنی وحید ، برج سپید ، طبقه ۴
نامرضا
نام خانوادگیذوالفقاری
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567545 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی ۲۰ و روزهای شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه صبح از ساعت 11 الی ۱۳
آدرستبریز ، خیابان ۱۷ شهریور جدید ، روبروی بستنی وحید ، برج سپید ، طبقه ۴
دکتر مهرداد رعدی
ناممهردادرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرعدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکانشماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
ناممهرداد
نام خانوادگیرعدی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - ملکان
شماره تماس37821059 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 عصر
آدرسملکان - خیابان امام - جنب داروخانه دکتر جعفرزاده - ساختمان شفا - طبقه اول
دکتر حسین ساطع
نامحسینرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیساطعفوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
نامحسین
نام خانوادگیساطع
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33251545-33251535
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۲
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه ۵ - واحد ۷
دکتر غلامحسین سرابی پور
نامغلامحسینرشته تخصصیقلب و عروق ( کاردیولوژی )
نام خانوادگیسرابی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33344565 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 12:30 صبح و 16 الی 20:30 بعد از ظهر
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان طبقه 2
نامغلامحسین
نام خانوادگیسرابی پور
رشته تخصصیقلب و عروق ( کاردیولوژی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33344565 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 12:30 صبح و 16 الی 20:30 بعد از ظهر
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان طبقه 2
دکتر هاله صالحی پور مهر
نامهالهرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
نام خانوادگیصالحی پور مهرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتروز های زوج از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
نامهاله
نام خانوادگیصالحی پور مهر
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتروز های زوج از ساعت 17 الی 20
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
دکتر مهرنوش طوفان تبریزی
ناممهرنوشرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیطوفان تبریزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376480 - 041
ساعات ویزیت ویزیت : شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 22 - اکو : روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 4
ناممهرنوش
نام خانوادگیطوفان تبریزی
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376480 - 041
ساعات ویزیت ویزیت : شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 22 - اکو : روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه 4، واحد 4
دکتر سپیده عطائیه
نامسپیدهرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیعطائیهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35558200
041-35558456
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
نامسپیده
نام خانوادگیعطائیه
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35558200
041-35558456
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 18 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، جنب برج آذربایجان، برج سینا، طبقه 8
دکتر اسکندر نوری زاده
ناماسکندررشته تخصصی
نام خانوادگینوری زادهفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570330 - 35570331 - 041 - 09142578828
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
ناماسکندر
نام خانوادگینوری زاده
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570330 - 35570331 - 041 - 09142578828
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
دکتر سعید یراقی
نامسعید رشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییراقیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
نامسعید
نام خانوادگییراقی
رشته تخصصیقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
دسته بندی