طب سنتی

دکتر فریبا رشدی
نامفریبارشته تخصصیطب سنتی ایرانی
نام خانوادگیرشدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۵۵۳۲۶۱۳ - 041
ساعات ویزیت۱۰ تا ۱۳ صبح
آدرس۱۷ شهریور جدید. تقاطع طالقانی. به طرف مصلی. ساختمان پارسا. طبقه اول
نامفریبا
نام خانوادگیرشدی
رشته تخصصیطب سنتی ایرانی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۵۵۳۲۶۱۳ - 041
ساعات ویزیت۱۰ تا ۱۳ صبح
آدرس۱۷ شهریور جدید. تقاطع طالقانی. به طرف مصلی. ساختمان پارسا. طبقه اول
دسته بندی