آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی قائم
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35564978 - 041
ساعات کارهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 8 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
تارنمای اختصاصی-
رایانامهmohammadtaghizadieh@yahoo.com
بیمه های طرف قراردادتامین اجتماعی - خدمات درمانی - نیروهای مسلح
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2

اطلاعات مسئول فنی

ناممحمد
نام خانوادگیتقی زادیه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره نظام پزشکیپزشکی :65368 - علوم آزمایشگاهی : 1852
رشته تخصصیآسیب شناسی تشریحی و بالینی
فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

توضیحات

گزارش نمونه های پاپ اسمیر و پاتولوژی در اسرع وقت

نقشه

دسته بندی