دکتر حسین داداش زاده
نامحسین
نام خانوادگیداداش زاده
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره نظام پزشکیپروانه نظام روانشناسی: 667
رشته تخصصیدکترای تخصصی روان شناسی بالینی
فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

سایر اطلاعات

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بیمارستان های همکارمرکز آموزشی درمانی رازی- گروه آموزشی روانپزشکی
آدرس مطبتبریز- خیابان ارتش جنوبی- نرسیده به اداره پست- ساختمان کلینیک بزرگمهر
شماره تماس35432168 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
رایانامهhdadashzadeh@gmail.com

نقشه

دسته بندی