Tibbi Turizm

Sədaqət medikal qurup

 

Sədaqət medikal qurupu Azərbaycanlı xəstə soydaşlarımıza xidmət göstərmək üçün

 

öz yeni fəaliyyətini "Turism dərmani" adıyla genişləndirərək az miqdar xərclə eləcədə

 

çoxlu rifah imkanlarıyla çox hörmətli Aazərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına kömək

 

etmək qərarındadır. Beləliklə bu qurup xəstələrə ən qısa zamanda ən ucuz vəchlə Təbrizdə

 

 

sağlamlıqlarını əldə etməyə kömək edir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Sədaqət

 

medikal qurupunun təcrübəli və peşəkar həkim və imkanlarından faydalanaraq onlarla əlaqə

 

yaradıb öz sağlamlıqlarına tez  bir zamanda ən az xərclə qovuşmaqa bilərlər.

 

Sədaqət medikal qurupunun göstərdikləri xidmət növləri:

 

1. Hotel və yemək

 

2. İxtisasi lider və surucu xəstələrin aparıb - gətirməyi üçün.

 

3.istənilən boş vaxtlarında xəstələri və onların həmrahlarını gəzinti yerlərinə aparmaq.

 

4.Növbədən kənar peşəkar həkimlərin qəbuluna düşmək.

 

5.Həkimlərin qəbuluna ən ucuz qiymətlə düşmək.

 

6.xəstələrin Təbrizə ovtobus və yaxudda Təyyarəylə gəlib və geri qayıtmaqlarını təmin etmək.

Kateqoriyalar