Diş Həkimi

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر سوسن مرادی
AdسوسنIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıمرادیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
Adسوسن
Soyadıمرادی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
دکتر میترا عباسی قهرمانلو
AdمیتراIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıعباسی قهرمانلوIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
Adمیترا
Soyadıعباسی قهرمانلو
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
دکتر شبنم داداشی
AdشبنمIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıداداشیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بنابəlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
Adشبنم
Soyadıداداشی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بناب
əlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
دکتر فیروز رحیم پور
AdفیروزIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıرحیم پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهرəlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
Adفیروز
Soyadıرحیم پور
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهر
əlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر ناصر کیانی
AdناصرIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıکیانیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
Adناصر
Soyadıکیانی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
دکتر سیامک قدسی
AdسیامکIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıقدسیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
Adسیامک
Soyadıقدسی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر کاظم محدث نیا
AdکاظمIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıمحدث نیاIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəتلفن: 33250932 - 041
iş saatıهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
ünvanآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
Adکاظم
Soyadıمحدث نیا
Intizamجراح - دندانپزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəتلفن: 33250932 - 041
iş saatıهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
ünvanآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
دکتر هایده پورمحمد روحی
AdهایدهIntizamجراح - دندان‌پزشک
Soyadıپورمحمد روحیIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
Adهایده
Soyadıپورمحمد روحی
Intizamجراح - دندان‌پزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر مهین علی پور
AdمهینIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıعلی پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
Adمهین
Soyadıعلی پور
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
دکتر پرهام پناهی
AdپرهامIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıپناهیIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهرəlaqə041-34226797
iş saatıهمه‌روزه صبح و عصر
ünvanآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
Adپرهام
Soyadıپناهی
Intizamجراح - دندانپزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهر
əlaqə041-34226797
iş saatıهمه‌روزه صبح و عصر
ünvanآذرشهر، خیابان امام، میدان ساعت، جنب فروشگاه فروشگاه فرهنگیان
دکتر بهزاد فیاض پور
AdبهزادIntizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
Soyadıفیاض پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
Adبهزاد
Soyadıفیاض پور
Intizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
دکتر نسیم مولائی
AdنسیمIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıمولائیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33369683 - 041
iş saatıروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
Adنسیم
Soyadıمولائی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33369683 - 041
iş saatıروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
دکتر محمدرضا شریفی
AdمحمدرضاIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıشریفیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33330771 - 041
iş saatıشنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
ünvanجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
Adمحمدرضا
Soyadıشریفی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33330771 - 041
iş saatıشنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
ünvanجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
دکتر مهسا جهاندیده
AdمهساIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıجهاندیدهIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33330771 - 041
iş saatıشنبه تا پنجشنبه عصر
ünvanجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
Adمهسا
Soyadıجهاندیده
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33330771 - 041
iş saatıشنبه تا پنجشنبه عصر
ünvanجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
دکتر سعید مهری نژاد
AdسعیدIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıمهری نژادIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəمطب شماره 1: 35576657 - 041 /// مطب شماره 2: 32364841 - 041
iş saatıروزهای دوشنبه و پنج شنبه
ünvanمطب شماره 1: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 11 //// مطب شماره 2: تبریز، خیابان انقلاب، کمیته 5 سابق
Adسعید
Soyadıمهری نژاد
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəمطب شماره 1: 35576657 - 041 /// مطب شماره 2: 32364841 - 041
iş saatıروزهای دوشنبه و پنج شنبه
ünvanمطب شماره 1: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 11 //// مطب شماره 2: تبریز، خیابان انقلاب، کمیته 5 سابق
دکتر ابراهیم روح آمیز
AdابراهیمIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıروح آمیزIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
Adابراهیم
Soyadıروح آمیز
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر هلن جاملو
AdهلنIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıجاملوIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35409778 -041
iş saatıروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
ünvanتبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
Adهلن
Soyadıجاملو
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35409778 -041
iş saatıروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
ünvanتبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
دکتر آیدین حق نظری
AdآیدینIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıحق نظریIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35554093 - 041
iş saatıهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
ünvanتبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
Adآیدین
Soyadıحق نظری
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35554093 - 041
iş saatıهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
ünvanتبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
دکتر ساناز قنبری
AdسانازIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıقنبریIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə9336410422
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 15 الی 20 و صبح ها با تعین وقت قبلی
ünvanخیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
Adساناز
Soyadıقنبری
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə9336410422
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 15 الی 20 و صبح ها با تعین وقت قبلی
ünvanخیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
دکتر سید پدرام طباطبائی نوائی نوبری
Adسید پدرامIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıطباطبائی نوائی نوبریIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35536256 - 041
iş saatıشنبه ها از ساعت 16:30 الی 21 و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 الی 21
ünvanچهارراه 17 شهریور جدید - خیابان 17 شهریور جدید - بالاتر از بانک ایران زمین - برج 39 طبقه اول - واحد A1
Adسید پدرام
Soyadıطباطبائی نوائی نوبری
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35536256 - 041
iş saatıشنبه ها از ساعت 16:30 الی 21 و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 الی 21
ünvanچهارراه 17 شهریور جدید - خیابان 17 شهریور جدید - بالاتر از بانک ایران زمین - برج 39 طبقه اول - واحد A1
دکتر گیتی صارمی
AdگیتیIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıصارمیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33337037 - 041
iş saatıروزهای شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و روزهای دوشنبه صببح از ساعت 9 الی 13
ünvanکوی ولیعصر - خیابان مخابرات - فلکه معلم - جنب کلانتری 17 - مجتمع ولیعصر - طبقه 5 - واحد A
Adگیتی
Soyadıصارمی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33337037 - 041
iş saatıروزهای شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و روزهای دوشنبه صببح از ساعت 9 الی 13
ünvanکوی ولیعصر - خیابان مخابرات - فلکه معلم - جنب کلانتری 17 - مجتمع ولیعصر - طبقه 5 - واحد A
Həkim əliriza abbaszadə
AdəlirizaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıabbaszadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
Adəliriza
Soyadıabbaszadə
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
Həkim Riza Aramfər
AdRizaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıAramfərIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
AdRiza
SoyadıAramfər
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
Həkim Fəriba Beşarət
AdFəribaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıBeşarətIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
AdFəriba
SoyadıBeşarət
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
Həkim Hamid Bərzgəri
AdHamidIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıBərzgəriIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
AdHamid
SoyadıBərzgəri
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
Həkim Məhəmməd Cəmali
AdMəhəmməd IntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıCəmaliIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
AdMəhəmməd
SoyadıCəmali
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
Həkim ramin daneşi
AdraminIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıdaneşiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
Adramin
Soyadıdaneşi
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
Həkim Şəhram Fərhəxt
AdŞəhramIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıFərhəxtIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
AdŞəhram
SoyadıFərhəxt
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
hakim əli hefzollesan
AdəliIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıhefzollesanIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
Adəli
Soyadıhefzollesan
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
Həkim Pərviz Hüsseinəlizadə
AdPərvizIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıHüsseinəlizadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115419013
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi –pərdis binasi – ikinci mərtəbə
AdPərviz
SoyadıHüsseinəlizadə
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115419013
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi –pərdis binasi – ikinci mərtəbə
Kateqoriyalar