Diş Həkimi

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر میترا عباسی قهرمانلو
AdمیتراIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıعباسی قهرمانلوIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
Adمیترا
Soyadıعباسی قهرمانلو
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32245094 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
دکتر ابراهیم روح آمیز
AdابراهیمIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıروح آمیزIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
Adابراهیم
Soyadıروح آمیز
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35572536 - 35541874 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر ناصر کیانی
AdناصرIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıکیانیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
Adناصر
Soyadıکیانی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35560624 - 35546011 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
دکتر سیامک قدسی
AdسیامکIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıقدسیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
Adسیامک
Soyadıقدسی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35543742 - 35551399 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
ünvanتبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر سوسن مرادی
AdسوسنIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıمرادیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
Adسوسن
Soyadıمرادی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə34479081 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 11 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 21
ünvanتبریز - شهرک نور - اول خیابان فجر - مجتمع پزشکی شفا
دکتر شبنم داداشی
AdشبنمIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıداداشیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بنابəlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
Adشبنم
Soyadıداداشی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - بناب
əlaqə37222970 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
ünvanبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
دکتر فیروز رحیم پور
AdفیروزIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıرحیم پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهرəlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
Adفیروز
Soyadıرحیم پور
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - آذرشهر
əlaqə4232889 - 043
iş saatıروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
ünvanآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر بهزاد فیاض پور
AdبهزادIntizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
Soyadıفیاض پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 5 - واحد D5
Adبهزاد
Soyadıفیاض پور
Intizamایمپلنت - لیزر - زیبایی
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33378289 - 041
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 5 - واحد D5
دکتر کاظم محدث نیا
AdکاظمIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıمحدث نیاIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəتلفن 1: 33250932 - 041
iş saatıمطب1: تمام ایام هفته بعدازظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanآدرس 1: تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
Adکاظم
Soyadıمحدث نیا
Intizamجراح - دندانپزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəتلفن 1: 33250932 - 041
iş saatıمطب1: تمام ایام هفته بعدازظهر از ساعت 16 الی 20
ünvanآدرس 1: تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
دکتر هایده پورمحمد روحی
AdهایدهIntizamجراح - دندان‌پزشک
Soyadıپورمحمد روحیIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
Adهایده
Soyadıپورمحمد روحی
Intizamجراح - دندان‌پزشک
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35579670
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر هادی مختاری
AdهادیIntizamجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
SoyadıمختاریIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-33248428
041-33248429
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، بلوار 29بهمن، جنب برج شهر، برج زمرد، طبقه 7، واحد C
Adهادی
Soyadıمختاری
Intizamجراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-33248428
041-33248429
iş saatıشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز، بلوار 29بهمن، جنب برج شهر، برج زمرد، طبقه 7، واحد C
دکتر الهام رعدی
AdالهامIntizamجراح - دندانپزشک
SoyadıرعدیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33271871 - 33271872 - 041
iş saatıهمه روزه صبح و عصر
ünvanتبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
Adالهام
Soyadıرعدی
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33271871 - 33271872 - 041
iş saatıهمه روزه صبح و عصر
ünvanتبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - نرسیده به فلکه اعتصامی - جنب بانک تجارت - ساختمان پزشکان 2 - طبقه 3 - واحد B
دکتر مهین علی پور
AdمهینIntizamجراح - دندانپزشک
Soyadıعلی پورIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
Adمهین
Soyadıعلی پور
Intizamجراح - دندانپزشک
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35545160 - 041
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
Həkim əliriza abbaszadə
AdəlirizaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıabbaszadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
Adəliriza
Soyadıabbaszadə
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32239402 - 32243464 - +9844
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhər 9-12 və axşam 15:30 - 19
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - milad nur binasi -3-ci mərtəbə
Həkim Keyvan Amözgar
AdKeyvanIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıAmözgarIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113312511
iş saatıbağli günlər və dördüncu və altinci günlərinin səhərləri istisna olmağla hər gün səhərlər saat 11 - 14 və axşamlar saat 17:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - beşinci mərtəbə
AdKeyvan
SoyadıAmözgar
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113312511
iş saatıbağli günlər və dördüncu və altinci günlərinin səhərləri istisna olmağla hər gün səhərlər saat 11 - 14 və axşamlar saat 17:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - beşinci mərtəbə
Həkim Riza Aramfər
AdRizaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıAramfərIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
AdRiza
SoyadıAramfər
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113343739
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 14 - 21
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - yedinci mərtəbə - A vahidi
دکتر mənsür azərifam
AdmənsürIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıazərifamIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-33323938
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat səhər və axşam
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - birinci mərtəbə
Admənsür
Soyadıazərifam
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-33323938
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat səhər və axşam
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - birinci mərtəbə
Həkim Cəlil Badamçizadə
AdCəlilIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıBadamçizadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115559184
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10:30 - 12:30 və axşamlar saat 17 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səhənd binasi - birinci mərtəbə
AdCəlil
SoyadıBadamçizadə
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115559184
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10:30 - 12:30 və axşamlar saat 17 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səhənd binasi - birinci mərtəbə
Həkim Fəriba Beşarət
AdFəribaIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıBeşarətIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
AdFəriba
SoyadıBeşarət
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113319595 - 984113303599
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 20:30
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəriyəti küçəsi - ayda binası - ikinci mərtəbə
Həkim Hamid Bərzgəri
AdHamidIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıBərzgəriIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
AdHamid
SoyadıBərzgəri
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115554859
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 10 - 12:30 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – İran binasi - dördüncü mərtəbə
Həkim Məhəmmədibrahim Çarəcü
AdMəhəmmədibrahim IntizamDiş Həkimi və cərrahi (implantoloji)
SoyadıÇarəcüIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115535308
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanəbriz- yeni pastor küçəsi – Behnam binasi – birinci mərtəbə
AdMəhəmmədibrahim
SoyadıÇarəcü
IntizamDiş Həkimi və cərrahi (implantoloji)
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115535308
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15 – 21
ünvanəbriz- yeni pastor küçəsi – Behnam binasi – birinci mərtəbə
Həkim Əli Cəhanxah
AdƏliIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıCəhanxahIxtisas-
Dövlət və şəhərبوشهر - عسلویهəlaqə987727324219
iş saatı-
ünvanƏsəluyə
AdƏli
SoyadıCəhanxah
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərبوشهر - عسلویه
əlaqə987727324219
iş saatı-
ünvanƏsəluyə
Həkim Məhəmməd Cəmali
AdMəhəmməd IntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıCəmaliIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
AdMəhəmməd
SoyadıCəmali
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəTəbriz : 984115431342 - Miyandab : 984812225589
iş saatıTəbriz : üçüncü və altinci günləri axşamlar - Miyandab: birinci , ikinci , üçüncü və yedinci günləri
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi – parsa binasi – altinci mərtəbə - D vahidi
Həkim Məhəmməd kazim Danayi
AdMəhəmməd kazimIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıDanayiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115549266
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17:30 – 21:30
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - bağşumal dördyoluna galmiş – qaim binasi
AdMəhəmməd kazim
SoyadıDanayi
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115549266
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17:30 – 21:30
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - bağşumal dördyoluna galmiş – qaim binasi
Həkim ramin daneşi
AdraminIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıdaneşiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
Adramin
Soyadıdaneşi
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113272787
iş saatıcömə dan istisna olmaqla hər gun sahar 10 - 14 və axşam 16 - 21
ünvanTəbriz- Vəliəsr - pərvin etisami küçəsi – göldis Məktəbinin qarşisinda - N. 34
Həkim Rəsul Etimadi
AdRəsulIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıEtimadiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113361712
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9:30 - 13 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - dördüncü mərtəbə
AdRəsul
SoyadıEtimadi
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113361712
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9:30 - 13 və axşamlar saat 16 - 20
ünvanTəbriz - azadi küçəsi - golgəşt küçəsinə galmiş - azadi binası - dördüncü mərtəbə
Həkim Məhəmməd Feyzi derəxşi
AdMəhəmmədIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıFeyzi derəxşiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115542181 - 984115531333
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - mahan binasi – birinci mərtəbə
AdMəhəmməd
SoyadıFeyzi derəxşi
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115542181 - 984115531333
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - mahan binasi – birinci mərtəbə
Həkim Şəhram Fərhəxt
AdŞəhramIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıFərhəxtIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
AdŞəhram
SoyadıFərhəxt
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqəoffis 1 :984115538383 - offis 2 : 984114228347
iş saatıoffic 1 : birinci , üçüncü və yedinci günləri səhərlər saat 9 - 14 və axşamlar saat 17 - 21 - offic 2 :birinci , ikinci və dördüncü günləri saat 11 - 17
ünvanoffis1: Təbriz - yeni 17 şəhrivər dörtyolu - senator binası - ikinci mərtəbə - A vahidi - offis 2 : Azərşəhr - İmam küçəsi - şəhid beheşti dörtyolu - azər film Fotoqrafcisinin üst mərtebəsi
Həkim Cavad Haşimzadə
AdCavadIntizamiş Həkimi və cərrahi
SoyadıHaşimzadəIxtisasTehran Universitysinən Üz və Çənə Cərrahısində Doktoraüstü dərəcəsi
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115552832
iş saatı baqli günləri istisna olmaqla hər gün səhərlər saat 9 - 13 və axşamlar saat 16 -20
ünvanTəbriz - imam küçəsi - tərbiyet Parkinginin qarşisinda
AdCavad
SoyadıHaşimzadə
Intizamiş Həkimi və cərrahi
IxtisasTehran Universitysinən Üz və Çənə Cərrahısində Doktoraüstü dərəcəsi
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115552832
iş saatı baqli günləri istisna olmaqla hər gün səhərlər saat 9 - 13 və axşamlar saat 16 -20
ünvanTəbriz - imam küçəsi - tərbiyet Parkinginin qarşisinda
hakim əli hefzollesan
AdəliIntizamDiş Həkimi və cərrahi
SoyadıhefzollesanIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
Adəli
Soyadıhefzollesan
IntizamDiş Həkimi və cərrahi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə3311538 - 0411
iş saatı6inci gun 10 - 13 və 2inci və 3inci və 4inci gun 10 -14 , 16 - 20
ünvanTəbriz - vəliəsr - Şəhriyar küçasi - pərvin etesami dairəsi - peze.kan binasi - yeddinci mərtəbə
Kateqoriyalar