lmümi Cərrah

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر رضا برزگر
AdرضاIntizamجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
SoyadıبرزگرIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32246830 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
Adرضا
Soyadıبرزگر
Intizamجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32246830 - 044
iş saatıهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - مجتمع پزشکی ایران مهر - طبقه دوم - واحد 18
دکتر علی دین پرست
AdعلیIntizamجراحی عمومی
Soyadıدین پرستIxtisasجراحی پلاستیک و ترمیمی
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32256787 - 32256788 - 044
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
Adعلی
Soyadıدین پرست
Intizamجراحی عمومی
Ixtisasجراحی پلاستیک و ترمیمی
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32256787 - 32256788 - 044
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
ünvanارومیه - خیابان مدنی 2 - ساختمان پزشکان سینا - طبقه 2 - واحد 2
حسین بناگذار محمدی
AdحسینIntizamجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
Soyadıبناگذار محمدیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33352607 - 041
iş saatıروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
ünvanخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - اول گلباد - ساختمان سینا - طبقه اول
Adحسین
Soyadıبناگذار محمدی
Intizamجراحی عمومی (دارای بورد تخصصی)
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33352607 - 041
iş saatıروزهای زوج از ساعت ۴ الی ۸
ünvanخیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان مدنی - اول گلباد - ساختمان سینا - طبقه اول
دکتر حاجی مولایی
AdحاجیIntizamمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
SoyadıمولاییIxtisasپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə044-32250818
iş saatıهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
ünvanارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
Adحاجی
Soyadıمولایی
Intizamمتخصص و جراح گوارش (مری، معده و روده)
Ixtisasپستان، تیروئید (گواتر)،‌ لاپاراسکوپی کیسه صفرا
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə044-32250818
iş saatıهمه‌روزه بعدازظهرها از ساعت 15 الی 20
ünvanارومیه، خیابان سرداران، کوچه خانباباخان، ساختمان لقمان حکیم، طبقه همکف، واحد 5
دکتر صمد مصدقی
AdصمدIntizamجراحی عمومی
SoyadıمصدقیIxtisasآنورکتال-کولورکتال
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35569522
iş saatıهمه‌روزه از ساعت 17 الی 20 غیر از دوشنبه و پنج شنبه (با هماهنگی قبلی)
ünvanتبریز، خیابان ۱۷شهریور جدید، جنب بستنی وحید، ساختمان پزشکان گلستان
Adصمد
Soyadıمصدقی
Intizamجراحی عمومی
Ixtisasآنورکتال-کولورکتال
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35569522
iş saatıهمه‌روزه از ساعت 17 الی 20 غیر از دوشنبه و پنج شنبه (با هماهنگی قبلی)
ünvanتبریز، خیابان ۱۷شهریور جدید، جنب بستنی وحید، ساختمان پزشکان گلستان
دکتر همت رنجبری
AdهمتIntizamجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
SoyadıرنجبریIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-35401923
iş saatıشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
ünvanتبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
Adهمت
Soyadıرنجبری
Intizamجراحی عمومی و لاپاراسکوپی
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-35401923
iş saatıشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
ünvanتبریز، خ پاستور جدید، نبش حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه 3
Həkim Məhəmməd cəfər Behröz qaemi
AdMəhəmməd cəfər IntizamImümi cərrah
SoyadıBehröz qaemiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113374334
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 20
ünvanTəbriz-azadi küçasi – golgəştin küncündə - azadi binasi – beşinci mərtəbə
AdMəhəmməd cəfər
SoyadıBehröz qaemi
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113374334
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 20
ünvanTəbriz-azadi küçasi – golgəştin küncündə - azadi binasi – beşinci mərtəbə
Həkim Mehdi Büdağ
AdMehdiIntizamImümi cərrah
SoyadıBüdağIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115561173
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15:30 – 19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səfa binasi – üçüncü mərtəbə
AdMehdi
SoyadıBüdağ
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115561173
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 15:30 – 19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – səfa binasi – üçüncü mərtəbə
Həkim Əmröllah Bəyat
AdƏmröllah IntizamImümi cərrah
SoyadıBəyatIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115565866
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 21
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - əlzəhra xəstəxanasinin garşisinda – aftab binası –birinci mərtəbə
AdƏmröllah
SoyadıBəyat
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115565866
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 21
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi - əlzəhra xəstəxanasinin garşisinda – aftab binası –birinci mərtəbə
Həkim Cəvad Dorosti
AdCəvad IntizamImümi cərrah
SoyadıDorostiIxtisas-
Dövlət və şəhərتهران - تهران و اسلامشهرəlaqə984115546143
iş saatıbirinci , üçüncü və altıncı günlari saat 17 – 21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasi - üçüncü mərtəbə - B vahidi
AdCəvad
SoyadıDorosti
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərتهران - تهران و اسلامشهر
əlaqə984115546143
iş saatıbirinci , üçüncü və altıncı günlari saat 17 – 21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasi - üçüncü mərtəbə - B vahidi
Həkim Məsümə Fəyyaz
AdMəsümə IntizamImümi cərrah
SoyadıFəyyazIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115548316
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 –19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –111 binasi - dordüncü mərtəbə
AdMəsümə
SoyadıFəyyaz
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115548316
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 –19:30
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –111 binasi - dordüncü mərtəbə
Həkim Ğolamriza Köröki
AdĞolamrizaIntizamImümi cərrah
SoyadıKörökiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113356504
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat14:30 – 20
ünvanTəbriz – abrəsan küşəsi – iskan binası – dordüncü mərtəbə
AdĞolamriza
SoyadıKöröki
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113356504
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat14:30 – 20
ünvanTəbriz – abrəsan küşəsi – iskan binası – dordüncü mərtəbə
Həkim Seyidəhməd Müsəvi
AdSeyidəhməd IntizamImümi cərrah
SoyadıMüsəviIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115562255
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 19
ünvanTəbriz – şəriyəti cənubi küçəsi - ərk döngəsi - ərk bazarının aşağı mərtəbəsi
AdSeyidəhməd
SoyadıMüsəvi
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115562255
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 19
ünvanTəbriz – şəriyəti cənubi küçəsi - ərk döngəsi - ərk bazarının aşağı mərtəbəsi
Həkim Mirrəhim məcidi
AdMirrəhimIntizamImümi cərrah
SoyadıməcidiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115561255
iş saatı ikinci , üçüncü ,altinci və yedinci günləri saat 18 – 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –imperatur binasinin qarşisinda –kəsra binası - birinci mərtəbə
AdMirrəhim
Soyadıməcidi
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115561255
iş saatı ikinci , üçüncü ,altinci və yedinci günləri saat 18 – 20
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi –imperatur binasinin qarşisinda –kəsra binası - birinci mərtəbə
Həkim Kamran Məməqani
AdKamranIntizamImümi cərrah
SoyadıMəməqaniIxtisasToraks
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115571808
iş saatı birinci , ikinci , altinci və yedinci günləri saat 16:30 - 21
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi –iranian binasi - ikinci mərtəbə
AdKamran
SoyadıMəməqani
IntizamImümi cərrah
IxtisasToraks
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115571808
iş saatı birinci , ikinci , altinci və yedinci günləri saat 16:30 - 21
ünvanTəbriz- yeni pastor küçəsi –iranian binasi - ikinci mərtəbə
Həkim Əhəd Pedram əsl
AdƏhədIntizamImümi cərrah
SoyadıPedram əslIxtisasestetik plastic və rekonstruktiv cərrahiyye və yanıx
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115569868
iş saatı birinci , üçüncü və altıncı günlari saat 17 – 19:30
ünvanTəbriz-bağşumal dördyolu- yeni 17 şəhrivər küçəsi – 10 binası – üçüncü mərtəbə
AdƏhəd
SoyadıPedram əsl
IntizamImümi cərrah
Ixtisasestetik plastic və rekonstruktiv cərrahiyye və yanıx
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115569868
iş saatı birinci , üçüncü və altıncı günlari saat 17 – 19:30
ünvanTəbriz-bağşumal dördyolu- yeni 17 şəhrivər küçəsi – 10 binası – üçüncü mərtəbə
Həkim Şiva Qandiha
AdŞivaIntizamImümi və Plastik Cərrahiyyə
SoyadıQandihaIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113323795 - 984113310562
iş saatıbirinci , ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 18 – 20:30 və 5 şənbə günlari saat 12 – 14
ünvanTəbriz – vəliəsr – sadig məscidinən əvvəl – pasargad bankinin qarşisinda
AdŞiva
SoyadıQandiha
IntizamImümi və Plastik Cərrahiyyə
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113323795 - 984113310562
iş saatıbirinci , ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 18 – 20:30 və 5 şənbə günlari saat 12 – 14
ünvanTəbriz – vəliəsr – sadig məscidinən əvvəl – pasargad bankinin qarşisinda
Həkim Çəngiz Qolipour
AdÇəngizIntizamImümi cərrah
SoyadıQolipourIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115573970
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün axşamlar
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi , bağşumal dördyolu , qaim binasi , səkkizinci mərtəbə
AdÇəngiz
SoyadıQolipour
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115573970
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün axşamlar
ünvanTəbriz - ərteş cənubi küçəsi , bağşumal dördyolu , qaim binasi , səkkizinci mərtəbə
Həkim Kərim Şəhrara
AdKərimIntizamImümi cərrah
SoyadıŞəhraraIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115563298
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 19:30
ünvanəbriz - ərteş cənubi küçəsi , nəsr kilinikası , aşağı mərtəbə
AdKərim
SoyadıŞəhrara
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115563298
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 17 – 19:30
ünvanəbriz - ərteş cənubi küçəsi , nəsr kilinikası , aşağı mərtəbə
Həkim riza təqizadə
AdrizaIntizamümumi cərrahı və laparoskopi - plastik Cərrahiyyəsi
SoyadıtəqizadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32230638 - +9844
iş saatıhər gün 16 - 21
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - əndişə binasi -1-ci mərtəbə
Adriza
Soyadıtəqizadə
Intizamümumi cərrahı və laparoskopi - plastik Cərrahiyyəsi
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32230638 - +9844
iş saatıhər gün 16 - 21
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - əndişə binasi -1-ci mərtəbə
Həkim Babək əbri əqdəm
AdBabəkIntizamImümi cərrah
Soyadıəbri əqdəmIxtisassinə cərrahı
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115573306
iş saatıCüt günlər saat 18 – 21
ünvanTəzə pator, Şəriəti və taliqani ortasi, Həkim binasi, Beşinci mərtəbə, Təbriz, Iran
AdBabək
Soyadıəbri əqdəm
IntizamImümi cərrah
Ixtisassinə cərrahı
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115573306
iş saatıCüt günlər saat 18 – 21
ünvanTəzə pator, Şəriəti və taliqani ortasi, Həkim binasi, Beşinci mərtəbə, Təbriz, Iran
Həkim Rəhim Əlizadə
AdRəhim IntizamImümi cərrah
SoyadıƏlizadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984113365188
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16 - 19:30
ünvanTəbriz – imam küçəsi – abrəsannan əvvəl - pastor binasi – ikinci mərtəbə
AdRəhim
SoyadıƏlizadə
IntizamImümi cərrah
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984113365188
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16 - 19:30
ünvanTəbriz – imam küçəsi – abrəsannan əvvəl - pastor binasi – ikinci mərtəbə
Kateqoriyalar