lmümi həkimlər

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
وحید صوفی محمودی
AdوحیدIntizam
Soyadıصوفی محمودیIxtisas
Dövlət və şəhərکردستان - سقزəlaqə36226060
iş saatıهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
ünvanسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
Adوحید
Soyadıصوفی محمودی
Dövlət və şəhərکردستان - سقز
əlaqə36226060
iş saatıهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
ünvanسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
دکتر حبیب متقی خسروشاهی
AdحبیبIntizamپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
Soyadıمتقی خسروشاهیIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə32823378 - 041
iş saatıهمه روزه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
Adحبیب
Soyadıمتقی خسروشاهی
Intizamپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə32823378 - 041
iş saatıهمه روزه از ساعت 16 الی 20
ünvanتبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
دکتر آرمین سید موسوی
AdآرمینIntizamپزشک عمومی
Soyadıسید موسویIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə36553991 -041
iş saatıهمه روزه عصرها از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ غیر روزهای پنجشنبه
ünvanتبریز - آخر عباسی - یوسف آباد - بلوار رجایی - بالاتر از پمپ آب- روبروی نمایشگاه سبز- نبش کوچه شبنم
Adآرمین
Soyadıسید موسوی
Intizamپزشک عمومی
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə36553991 -041
iş saatıهمه روزه عصرها از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰ غیر روزهای پنجشنبه
ünvanتبریز - آخر عباسی - یوسف آباد - بلوار رجایی - بالاتر از پمپ آب- روبروی نمایشگاه سبز- نبش کوچه شبنم
دکتر ناصر بهادری
AdناصرIntizam
SoyadıبهادریIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə041-33374202
iş saatıهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
ünvanتبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
Adناصر
Soyadıبهادری
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə041-33374202
iş saatıهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
ünvanتبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
Həkim Fərhad Pourməlik
AdFərhadIntizamlmümi həkim (Daxili , uşaq, Dəri və nöroloji)
SoyadıPourməlikIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984116689689 - 984116690128
iş saatıbirinci və 5şənbə günləri saat 16 - 19 va ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 16 - 22
ünvanTəbriz-bağmişə - taxta evin qarşisinda - negin 5 küçəsi - plak 15.1
AdFərhad
SoyadıPourməlik
Intizamlmümi həkim (Daxili , uşaq, Dəri və nöroloji)
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984116689689 - 984116690128
iş saatıbirinci və 5şənbə günləri saat 16 - 19 va ikinci , üçüncü , altinci və yedinci günləri saat 16 - 22
ünvanTəbriz-bağmişə - taxta evin qarşisinda - negin 5 küçəsi - plak 15.1
Həkim Mörteza Yəzdçi
AdMörtezaIntizamImümi həkim (dəri, saç, gözəllik)
SoyadıYəzdçiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115286929 - 984116557649
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9- 13 və axşamlar 16 - 21
ünvanTəbriz - Əbbasi küçəsi - seylab məntəqəsi - Əlmas binası - plak 35 - A3 mərtəbəsi
AdMörteza
SoyadıYəzdçi
IntizamImümi həkim (dəri, saç, gözəllik)
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115286929 - 984116557649
iş saatıbağli günlər istisna olmağla hər gün səhərlər saat 9- 13 və axşamlar 16 - 21
ünvanTəbriz - Əbbasi küçəsi - seylab məntəqəsi - Əlmas binası - plak 35 - A3 mərtəbəsi
دکتر محمدرضا سلامت نیا
AdمحمدرضاIntizamپزشک عمومی
Soyadıسلامت نیاIxtisas
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə84 04 553 - 0411
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 9 الی 13 و 16 الی 20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13
ünvanتبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه دوم
Adمحمدرضا
Soyadıسلامت نیا
Intizamپزشک عمومی
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə84 04 553 - 0411
iş saatıشنبه تا چهارشنبه 9 الی 13 و 16 الی 20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13
ünvanتبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه دوم
Kateqoriyalar