yoluxucu Xəstəliklər

A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
دکتر یونس بدری
AdیونسIntizamداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
SoyadıبدریIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - مراغهəlaqə37237481 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
Adیونس
Soyadıبدری
Intizamداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - مراغه
əlaqə37237481 - 041
iş saatıهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
ünvanمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
hakim seyed jəlaledin derəxşanfər
Adseyed jəlaledinIntizamyoluxucu Xəstəliklər
SoyadıderəxşanfərIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35576412 - 041
iş saatıhərgun axşam 16 -21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasina qalmiş - sina binası - ikinci mərtəbə
Adseyed jəlaledin
Soyadıderəxşanfər
Intizamyoluxucu Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35576412 - 041
iş saatıhərgun axşam 16 -21
ünvanTəbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – azərbaycan binasina qalmiş - sina binası - ikinci mərtəbə
Həkim əkbər Moshəfi
AdəkbərIntizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
SoyadıMoshəfiIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə33373403 - +9841
iş saatıcömə və cömə axşamin dan istisna olmaqla hər gun axşam 18:30 - 20:30
ünvantəbriz , yeni pastor küçəsi jödeyri küçəsina qalmiş - fəxr binasi
Adəkbər
SoyadıMoshəfi
Intizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə33373403 - +9841
iş saatıcömə və cömə axşamin dan istisna olmaqla hər gun axşam 18:30 - 20:30
ünvantəbriz , yeni pastor küçəsi jödeyri küçəsina qalmiş - fəxr binasi
Həkim Behrooz nəqili
AdBehroozIntizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
SoyadınəqiliIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984133250052
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 21
ünvanTəbriz- azadi küçəsi - golgəşt küçəsinin qarşi- baharan binasi - 3 inci mərtəbə
AdBehrooz
Soyadınəqili
Intizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984133250052
iş saatı5şənbə va bağli günlər istisna olmağla hər gün saat 16:30 – 21
ünvanTəbriz- azadi küçəsi - golgəşt küçəsinin qarşi- baharan binasi - 3 inci mərtəbə
Həkim məhəmədali pörheydərizadə
AdməhəmədaliIntizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
SoyadıpörheydərizadəIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیهəlaqə32243592 - +9844
iş saatıhargün 16 - 21
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - səhənd binasi -2-ci mərtəbə
Adməhəmədali
Soyadıpörheydərizadə
Intizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان غربی - ارومیه
əlaqə32243592 - +9844
iş saatıhargün 16 - 21
ünvanurmiyə - sərdaran küçəsi - xan baba xan xiavani - səhənd binasi -2-ci mərtəbə
Həkim vəhid zərrintən
AdvəhidIntizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
SoyadızərrintənIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə35553715 - 041
iş saatı2,3,6,7 inci günlər 17-20 və 1inci gün 19 - 20:30
ünvantəbriz - birinci yeni pastor kuçəsi - həkim binasi - 4inci mərtəbə
Advəhid
Soyadızərrintən
Intizamyoluxucu və ateşli Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə35553715 - 041
iş saatı2,3,6,7 inci günlər 17-20 və 1inci gün 19 - 20:30
ünvantəbriz - birinci yeni pastor kuçəsi - həkim binasi - 4inci mərtəbə
Həkim Fərhad Əhmədpour
AdFərhadIntizamyoluxucu Xəstəliklər
SoyadıƏhmədpourIxtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریزəlaqə984115572811 - 984115551777
iş saatı( birinci , üçüncü və altinci günleri saat 17 – 20 ikinci dispanserda ( 5 şənbə va bağli günlər istisna olmağla
ünvanbirinci dispenser: Təbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – milli bankin garşisinda – seyf binası – üçüncü mərtəbə və ikinci dispenser: Təbriz – şəriəti cənubi - ark küçasi
AdFərhad
SoyadıƏhmədpour
Intizamyoluxucu Xəstəliklər
Ixtisas-
Dövlət və şəhərآذربایجان شرقی - تبریز
əlaqə984115572811 - 984115551777
iş saatı( birinci , üçüncü və altinci günleri saat 17 – 20 ikinci dispanserda ( 5 şənbə va bağli günlər istisna olmağla
ünvanbirinci dispenser: Təbriz- yeni 17 şəhrivər küçəsi – milli bankin garşisinda – seyf binası – üçüncü mərtəbə və ikinci dispenser: Təbriz – şəriəti cənubi - ark küçasi
Kateqoriyalar