اطلاعات دارویی

جستجو
( VITAMIN D3 ( CHOLECALCIFEROL - ويتامين د3
موارد مصرف  اين‌ دارو براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ كمبود ويتامين‌ D، راشي‌تيسم‌ ودرمان‌ كمي‌ كلسيم‌ خون‌ همراه‌ با كم‌كاري‌پاراتيروئيد مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در زيادي‌كلسيم‌ خون‌، يا ويتامين‌ D واستئوديستروفي‌ كليوي‌ همراه‌ با زيادي‌فسفات‌ خون‌ نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرف  اين‌ دارو براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ كمبود ويتامين‌ D، راشي‌تيسم‌ ودرمان‌ كمي‌ كلسيم‌ خون‌ همراه‌ با كم‌كاري‌پاراتيروئيد مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در زيادي‌كلسيم‌ خون‌، يا ويتامين‌ D واستئوديستروفي‌ كليوي‌ همراه‌ با زيادي‌فسفات‌ خون‌ نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
ANTISNAKE VENOM SERUM - سرم آنتي اسنيک (سرم ضد سم مار)
موارد مصرف اين‌ فرآورده‌ تنها درمان‌اختصاصي‌ موجود براي‌ نيش‌ مارهاي‌سمي‌ محسوب‌ مي‌شود
موارد منع مصرف
موارد مصرف اين‌ فرآورده‌ تنها درمان‌اختصاصي‌ موجود براي‌ نيش‌ مارهاي‌سمي‌ محسوب‌ مي‌شود
جزئیات بیشتر
ASPIRIN - آسپيرين
موارد مصرفآسپيرين‌ يك‌ داروي‌ رايج‌ است‌ كه‌ بدون‌ نسخه‌ پزشك‌ قابل‌ تهيه‌ مي‌باشد. اين‌ دارو يك‌ مسكن‌ غيرمخدر براي‌ تسكين‌ دردهاي‌ خفيف‌ تا متوسط‌ نظير سردرد، دندان‌درد، و دردهاي‌ هنگام‌ عادت‌ ماهانه‌ است‌. آسپيرين‌ تب‌ را كاهش‌ مي‌دهد و التهاب‌ را در موارد درماتيسمي‌ كاهش‌ مي‌دهد. آسپيرين‌ خشكي‌، تورم‌ و درد مفاصل‌ را درد آرتريت‌ مي‌كاهد ولي‌ بيماران‌ را درمان‌ نمي‌كند. از اين‌ دارو همچنين‌ در پيشگيري‌ از لخته‌ شدن‌ خون‌، كاهش‌ خطر حمله‌ قلبي‌ و مغزي‌، و موارد ديگر استفاده‌ مي‌شود. البته‌ اين‌ خاصيت‌ آسپيرين‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ افزايش‌ احتمال‌ خطر خونريزي‌ شود. استيل‌ ساليسيليك‌ اسيد يك‌ نام‌ ديگر آسپيرين‌ است‌.براي‌ جلوگيري‌ از اثرات‌ مضر آسپيرين‌ بر روي‌ معده‌، اين‌ دارو را با غذا، شير، داروهاي‌ ضداسيد، يا يك‌ ليوان‌ پر از آب‌ مصرف‌ كنيد (اين‌ در مورد قرص‌هاي‌ پوشش‌دار يا شياف‌ صدق‌ نمي‌كند). همچنين‌ براي‌ پيشگيري‌ از دل‌ بهم‌ خوردگي‌ بهتر است‌ از30-15 دقيقه‌ پس‌ از خوردن‌ آسپيرين‌ دراز نكشيد. بجز در مورد قرص‌هاي‌ پوشش‌دار و قرص‌هاي‌ طولاني‌اثر، ساير قرص‌هاي‌ آسپيرين‌ را مي‌توان‌ براي‌ سهولت‌ بلع‌ خرد يا در يك‌ مايع‌ حل‌ كرد. به‌منظور استعمال‌ راحت‌تر شياف‌ آسپيرين‌، آن‌ را براي 30 دقيقه‌ قبل‌ از استفاده‌ داخل‌ يخچال‌ بگذاريد. براي‌ استعمال‌ شياف‌، پوشش‌ شياف‌ را باز كرده‌، شياف‌ را با آب‌ سرد مرطوب‌ كنيد، به‌ يك‌ پهلو دراز كشيده‌، شياف‌ را با كمك‌ انگشتتان‌ داخل‌ مقعد فرو كنيد. اگر يك‌ نوبت‌ را فراموش‌ كرديد ، به‌ مجردي‌ كه‌ آن‌ را به‌ ياد آورديد، البته‌ اگر تقريباً موقع‌ نوبت‌ بعدي‌ مصرف‌ دارو رسيده‌ است‌، نوبت‌ فراموش‌ شده‌ را رها كرده‌ و به‌ برنامه‌ منظم‌ دارويي‌تان‌ بازگرديد. مقدار دارو را دوبرابر نكنيد.انواع‌ ژنريك‌ آسپيرين‌ از انواع‌ داراي‌ نام‌ تجاري‌ ارزانترند و در اكثر موارد به‌ همان‌ اندازه‌ مؤثرند. انواع‌ طولاني‌اثر گرانترند ولي‌ ممكن‌ است‌ مصرف‌ آنها راحت‌تر باشد.
موارد منع مصرف
موارد مصرفآسپيرين‌ يك‌ داروي‌ رايج‌ است‌ كه‌ بدون‌ نسخه‌ پزشك‌ قابل‌ تهيه‌ مي‌باشد. اين‌ دارو يك‌ مسكن‌ غيرمخدر براي‌ تسكين‌ دردهاي‌ خفيف‌ تا متوسط‌ نظير سردرد، دندان‌درد، و دردهاي‌ هنگام‌ عادت‌ ماهانه‌ است‌. آسپيرين‌ تب‌ را كاهش‌ مي‌دهد و التهاب‌ را در موارد درماتيسمي‌ كاهش‌ مي‌دهد. آسپيرين‌ خشكي‌، تورم‌ و درد مفاصل‌ را درد آرتريت‌ مي‌كاهد ولي‌ بيماران‌ را درمان‌ نمي‌كند. از اين‌ دارو همچنين‌ در پيشگيري‌ از لخته‌ شدن‌ خون‌، كاهش‌ خطر حمله‌ قلبي‌ و مغزي‌، و موارد ديگر استفاده‌ مي‌شود. البته‌ اين‌ خاصيت‌ آسپيرين‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ افزايش‌ احتمال‌ خطر خونريزي‌ شود. استيل‌ ساليسيليك‌ اسيد يك‌ نام‌ ديگر آسپيرين‌ است‌.براي‌ جلوگيري‌ از اثرات‌ مضر آسپيرين‌ بر روي‌ معده‌، اين‌ دارو را با غذا، شير، داروهاي‌ ضداسيد، يا يك‌ ليوان‌ پر از آب‌ مصرف‌ كنيد (اين‌ در مورد قرص‌هاي‌ پوشش‌دار يا شياف‌ صدق‌ نمي‌كند). همچنين‌ براي‌ پيشگيري‌ از دل‌ بهم‌ خوردگي‌ بهتر است‌ از30-15 دقيقه‌ پس‌ از خوردن‌ آسپيرين‌ دراز نكشيد. بجز در مورد قرص‌هاي‌ پوشش‌دار و قرص‌هاي‌ طولاني‌اثر، ساير قرص‌هاي‌ آسپيرين‌ را مي‌توان‌ براي‌ سهولت‌ بلع‌ خرد يا در يك‌ مايع‌ حل‌ كرد. به‌منظور استعمال‌ راحت‌تر شياف‌ آسپيرين‌، آن‌ را براي 30 دقيقه‌ قبل‌ از استفاده‌ داخل‌ يخچال‌ بگذاريد. براي‌ استعمال‌ شياف‌، پوشش‌ شياف‌ را باز كرده‌، شياف‌ را با آب‌ سرد مرطوب‌ كنيد، به‌ يك‌ پهلو دراز كشيده‌، شياف‌ را با كمك‌ انگشتتان‌ داخل‌ مقعد فرو كنيد. اگر يك‌ نوبت‌ را فراموش‌ كرديد ، به‌ مجردي‌ كه‌ آن‌ را به‌ ياد آورديد، البته‌ اگر تقريباً موقع‌ نوبت‌ بعدي‌ مصرف‌ دارو رسيده‌ است‌، نوبت‌ فراموش‌ شده‌ را رها كرده‌ و به‌ برنامه‌ منظم‌ دارويي‌تان‌ بازگرديد. مقدار دارو را دوبرابر نكنيد.انواع‌ ژنريك‌ آسپيرين‌ از انواع‌ داراي‌ نام‌ تجاري‌ ارزانترند و در اكثر موارد به‌ همان‌ اندازه‌ مؤثرند. انواع‌ طولاني‌اثر گرانترند ولي‌ ممكن‌ است‌ مصرف‌ آنها راحت‌تر باشد.
جزئیات بیشتر
MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE - واكسن مننگوكوكال
موارد مصرف اين‌ واكسن‌ براي‌ ايجاد ايمني‌فعال‌ بر عليه‌ عفونتهاي‌ NeisseriaMeningitidis (مننژيت‌، سپتي‌سمي‌) درافراد با سن‌ بيش‌ از 2 سال‌ كه‌ در نواحي‌اپيدميك‌ و آندميك‌ زندگي‌ مي‌كنند، افرادي‌كه‌ با بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ مننگوككي‌تماس‌ دارند (همراه‌ پيشگيري‌ مناسب‌ باآنتي‌ بيوتيك‌ها); كاركنان‌ پزشكي‌ وآزمايشگاهي‌ كه‌ احتمال‌ تماس‌ باعامل‌بيماريزا براي‌ آنها وجود دارد، مسافريني‌كه‌ قصد عزيمت‌ به‌ نواحي‌ آلوده‌ را دارند;بيماران‌ داراي‌ نقص‌ در جزء انتهائي‌كمپلمان‌ و بيماران‌ فاقد طحال‌ فعال‌ مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرفدر صورت‌ بارداري‌،ابتلا به‌ بيماريهاي‌ حاد و حساسيت‌ به‌ هريك‌ از اجزاء واكسن‌ نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرف اين‌ واكسن‌ براي‌ ايجاد ايمني‌فعال‌ بر عليه‌ عفونتهاي‌ NeisseriaMeningitidis (مننژيت‌، سپتي‌سمي‌) درافراد با سن‌ بيش‌ از 2 سال‌ كه‌ در نواحي‌اپيدميك‌ و آندميك‌ زندگي‌ مي‌كنند، افرادي‌كه‌ با بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ مننگوككي‌تماس‌ دارند (همراه‌ پيشگيري‌ مناسب‌ باآنتي‌ بيوتيك‌ها); كاركنان‌ پزشكي‌ وآزمايشگاهي‌ كه‌ احتمال‌ تماس‌ باعامل‌بيماريزا براي‌ آنها وجود دارد، مسافريني‌كه‌ قصد عزيمت‌ به‌ نواحي‌ آلوده‌ را دارند;بيماران‌ داراي‌ نقص‌ در جزء انتهائي‌كمپلمان‌ و بيماران‌ فاقد طحال‌ فعال‌ مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرفدر صورت‌ بارداري‌،ابتلا به‌ بيماريهاي‌ حاد و حساسيت‌ به‌ هريك‌ از اجزاء واكسن‌ نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(Abacavir Sulfate (Ziagen - اباکاویر
موارد مصرفمديريت مبتلايان به عفونت ويروسي HIV (AIDS) در ترکيب با ساير داروهاي ضد ويروسي البته غير از داروي لامي وودين (LAMIVUDINE ) و يا تنوفووير (TENOFOVIR )
موارد منع مصرف
موارد مصرفمديريت مبتلايان به عفونت ويروسي HIV (AIDS) در ترکيب با ساير داروهاي ضد ويروسي البته غير از داروي لامي وودين (LAMIVUDINE ) و يا تنوفووير (TENOFOVIR )
جزئیات بیشتر
(ACICLOVIR (ophthalmic - آسيکلووير چشمي
موارد مصرف پماد چشمي‌ آسيكلووير دردرمان‌ التهاب‌ قرنيه‌ ناشي‌ از ويروس‌تبخال‌ (HSV) مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرف پماد چشمي‌ آسيكلووير دردرمان‌ التهاب‌ قرنيه‌ ناشي‌ از ويروس‌تبخال‌ (HSV) مصرف‌ مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(ALBUMIN (HUMAN - آلبومين
موارد مصرفمحلولهاي‌ حاوي‌ آلبومين‌در درمان‌ فوري‌ كمي‌ حجم‌ خون‌ همراه‌ يابدون‌ شوك‌، كمي‌ پروتئين‌ خون‌، دربيماراني‌ كه‌ دچار سوختگيهاي‌ شديدشده‌اند، به‌منظور حفظ حجم‌ پلاسما وغلظت‌ پروتئين‌ و جلوگيري‌ از غليظشدن‌خون‌، به‌عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ براي‌رقيق‌نمودن‌ خون‌ در اعمال‌ جراحي‌ باي‌پس‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ و همچنين‌ براي‌ كنترل‌خيز در نفروز حاد يا سندرم‌ حاد نفروتيك‌در بيماراني‌ كه‌ به‌درمان‌ با سيكلوفسفاميدو كورتيكواستروئيد پاسخ‌ نمي‌دهند، و نيزدر درمان‌ كمكي‌ پانكراتيت‌ يا عفونتهاي‌داخل‌ حفره‌ شكم‌ مصرف‌ مي‌شود. محلول‌غليظ آلبومين‌ به‌صورت‌ كمكي‌ در درمان‌بيماران‌ تحت‌ همودياليز و نارسايي‌ حادكبدي‌ زيادي‌ بيلي‌روبين‌ خون‌ نوزادان‌مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در كم‌خوني‌شديد، نارسايي‌ قلبي‌، زيادي‌ حجم‌ خون‌ وخيز ريوي‌ نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرفمحلولهاي‌ حاوي‌ آلبومين‌در درمان‌ فوري‌ كمي‌ حجم‌ خون‌ همراه‌ يابدون‌ شوك‌، كمي‌ پروتئين‌ خون‌، دربيماراني‌ كه‌ دچار سوختگيهاي‌ شديدشده‌اند، به‌منظور حفظ حجم‌ پلاسما وغلظت‌ پروتئين‌ و جلوگيري‌ از غليظشدن‌خون‌، به‌عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ براي‌رقيق‌نمودن‌ خون‌ در اعمال‌ جراحي‌ باي‌پس‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ و همچنين‌ براي‌ كنترل‌خيز در نفروز حاد يا سندرم‌ حاد نفروتيك‌در بيماراني‌ كه‌ به‌درمان‌ با سيكلوفسفاميدو كورتيكواستروئيد پاسخ‌ نمي‌دهند، و نيزدر درمان‌ كمكي‌ پانكراتيت‌ يا عفونتهاي‌داخل‌ حفره‌ شكم‌ مصرف‌ مي‌شود. محلول‌غليظ آلبومين‌ به‌صورت‌ كمكي‌ در درمان‌بيماران‌ تحت‌ همودياليز و نارسايي‌ حادكبدي‌ زيادي‌ بيلي‌روبين‌ خون‌ نوزادان‌مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در كم‌خوني‌شديد، نارسايي‌ قلبي‌، زيادي‌ حجم‌ خون‌ وخيز ريوي‌ نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(ASA (Acetylsalicylic Acid - آ.اس.آ
موارد مصرفASA در تسكين‌ و درمان‌دردهاي‌ ملايم‌ تا متوسط، نظير كمر درد،دردهاي‌ گذراي‌ عضلات‌ اسكلتي‌، دردهاي‌قاعدگي‌ و نيز تب‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ اثر ضد التهابي‌ آن‌ در بعضي‌موارد و اثر ضد پلاكتي‌ آن‌ نيز درپيشگيري‌ از تجمع‌ پلاكت‌ها و ترومبوزمفيد مي‌باشد.
موارد منع مصرفدر كودكان‌ زير 12 سال‌(احتمال‌ بروز سندرم‌ ري‌)، وجود زخم‌دستگاه‌ گوارشي‌، هموفيلي‌، وجود يا سابقه‌حساسيت‌ به‌ ساير داروهاي‌ ضدالتهاب‌غيراستروئيدي‌ (NSAIDs) نبايد مصرف‌شود.
موارد مصرفASA در تسكين‌ و درمان‌دردهاي‌ ملايم‌ تا متوسط، نظير كمر درد،دردهاي‌ گذراي‌ عضلات‌ اسكلتي‌، دردهاي‌قاعدگي‌ و نيز تب‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ اثر ضد التهابي‌ آن‌ در بعضي‌موارد و اثر ضد پلاكتي‌ آن‌ نيز درپيشگيري‌ از تجمع‌ پلاكت‌ها و ترومبوزمفيد مي‌باشد.
موارد منع مصرفدر كودكان‌ زير 12 سال‌(احتمال‌ بروز سندرم‌ ري‌)، وجود زخم‌دستگاه‌ گوارشي‌، هموفيلي‌، وجود يا سابقه‌حساسيت‌ به‌ ساير داروهاي‌ ضدالتهاب‌غيراستروئيدي‌ (NSAIDs) نبايد مصرف‌شود.
جزئیات بیشتر
(ATROPINE SULFATE(ophthalmic - آتروپين چشمي
موارد مصرف آتروپين‌ به‌عنوان‌ فلج‌كننده‌جسم‌ مژگاني‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ عيب‌هاي‌انكساري‌ در كودكان‌ به‌كار مي‌رود. اين‌دارو همچنين‌ جهت‌ درمان‌ التهاب‌ مجموعه‌عنبيه‌، جسم‌ مژگاني‌ و مشيميه‌ و براي‌ايجاد گشادي‌ مردمك‌ چشم‌ تجويزمي‌شود تا چسبندگي‌ جسم‌ مژگاني‌ به‌كپسول‌ عدسي‌ را برطرف‌ كرده‌ يا از بروزمشكلات‌ ناشي‌ از اين‌ بيماري‌ جلوگيري‌گردد.
موارد منع مصرف
موارد مصرف آتروپين‌ به‌عنوان‌ فلج‌كننده‌جسم‌ مژگاني‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ عيب‌هاي‌انكساري‌ در كودكان‌ به‌كار مي‌رود. اين‌دارو همچنين‌ جهت‌ درمان‌ التهاب‌ مجموعه‌عنبيه‌، جسم‌ مژگاني‌ و مشيميه‌ و براي‌ايجاد گشادي‌ مردمك‌ چشم‌ تجويزمي‌شود تا چسبندگي‌ جسم‌ مژگاني‌ به‌كپسول‌ عدسي‌ را برطرف‌ كرده‌ يا از بروزمشكلات‌ ناشي‌ از اين‌ بيماري‌ جلوگيري‌گردد.
جزئیات بیشتر
(BETAMETHASONE (Topical - بتامتازون جلدي
موارد مصرفبتامتازون‌ براي‌ درمان‌علامتي‌ اختلالات‌ آلرژيك‌ و يا التهابي‌پوست‌ نظير اگزما، انواع‌ درماتيت‌، لوپوس‌اريتماتوز، نيش‌ حشرات‌، پمفيگوئيد وپمفيگوس‌ به‌كار مي‌رود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفبتامتازون‌ براي‌ درمان‌علامتي‌ اختلالات‌ آلرژيك‌ و يا التهابي‌پوست‌ نظير اگزما، انواع‌ درماتيت‌، لوپوس‌اريتماتوز، نيش‌ حشرات‌، پمفيگوئيد وپمفيگوس‌ به‌كار مي‌رود.
جزئیات بیشتر
(BETAMETHASONE(ophthalmic - بتامتازون(چشمي)
موارد مصرف بتامتازون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،به‌كار مي‌رود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرنيه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و بيماري‌ويروسي‌ در مرحله‌ عفوني‌ حاد نبايدمصرف‌ شود.
موارد مصرف بتامتازون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،به‌كار مي‌رود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرنيه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و بيماري‌ويروسي‌ در مرحله‌ عفوني‌ حاد نبايدمصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(BRINZOLAMIDE (OPHTALMIC - برينزولاميد (چشمي)
موارد مصرفکاهش فشار کره چشم
موارد منع مصرفحساسيت مصرف و نارسايي کليه
موارد مصرفکاهش فشار کره چشم
موارد منع مصرفحساسيت مصرف و نارسايي کليه
جزئیات بیشتر
(CHLORAMPHENICOL (ophthalmic - کلرامفنيکل چشمي
موارد مصرفكلرآمفنيكل‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ملتحمه‌ يا قرنيه‌ ناشي‌ ازباكتري‌هاي‌ حساس‌ به‌ دارو مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفكلرآمفنيكل‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ملتحمه‌ يا قرنيه‌ ناشي‌ ازباكتري‌هاي‌ حساس‌ به‌ دارو مصرف‌مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(CHLORMETHINE(NITROGEN MUSTARD - کلرمتين
موارد مصرفاين‌ دارو در بيماريهاي‌سرطان‌ ريه‌، لوسمي‌، (لنفوسيتيك‌ مزمن‌ ولوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌)، لنفوم‌هوچكيني‌ (و بعضي‌ از انواع‌ غيرهوچكيني‌)، ترشحات‌ ناشي‌ از توموربدخيم‌، ميكوزفونكوئيد و پلي‌ سيتمي‌ ورابكار برده‌ مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفاين‌ دارو در بيماريهاي‌سرطان‌ ريه‌، لوسمي‌، (لنفوسيتيك‌ مزمن‌ ولوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌)، لنفوم‌هوچكيني‌ (و بعضي‌ از انواع‌ غيرهوچكيني‌)، ترشحات‌ ناشي‌ از توموربدخيم‌، ميكوزفونكوئيد و پلي‌ سيتمي‌ ورابكار برده‌ مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(CHORIONIC GONADOTROPHIN(HCG - گنادوتروپين‌ جفتي
موارد مصرفگنادوتروپين‌ جفتي‌ هم‌ دردرمان‌ و هم‌ در تشخيص‌ كريپتوركيديسم‌(نهان‌ بيضگي‌) قبل‌ از بلوغ‌ كه‌ به‌ دليل‌انسداد آناتوميك‌ نباشد، مصرف‌ مي‌شود.اين‌ فرآورده‌ همچنين‌ در درمان‌ ناباروري‌ناشي‌ از بي‌كفايتي‌ عملكرد هيپوفيز درمردان‌ و نيز نازائي‌ در خانم‌ها، به‌ تنهايي‌ ويا در تركيب‌ با منوتروپين‌ها يا كلوميفن‌استفاده‌ مي‌شود. علاوه‌ بر اين‌ درتشخيص‌ كم‌كاري‌ غدد جنسي‌ در مردان‌،نارسايي‌ جسم‌ زرد و نيز به‌منظور تحريك‌تخمك‌گذاري‌ در عمل‌ باروري‌ خارج‌ از بدن‌(IVF) كاربرد دارد.
موارد منع مصرفبه‌طور كلي‌ در صورت‌وجود بزرگي‌ يا تومور هيپوفيز، بلوغ‌زودرس‌ در حين‌ درمان‌ كريپتوركيديسم‌،وجود خونريزيهاي‌ واژينال‌ با علت‌نامشخص‌، تومورهاي‌ فيبروئيد رحم‌،كيست‌هاي‌ تخمداني‌ متمايز از سندرم‌پلي‌كيستيك‌ تخمداني‌، ترومبوفلبيت‌ فعال‌،كارسينوماي‌ پروستات‌ و يا سايرنئوپلاسم‌هاي‌ وابسته‌ به‌ آندروژن‌ اين‌دارو نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرفگنادوتروپين‌ جفتي‌ هم‌ دردرمان‌ و هم‌ در تشخيص‌ كريپتوركيديسم‌(نهان‌ بيضگي‌) قبل‌ از بلوغ‌ كه‌ به‌ دليل‌انسداد آناتوميك‌ نباشد، مصرف‌ مي‌شود.اين‌ فرآورده‌ همچنين‌ در درمان‌ ناباروري‌ناشي‌ از بي‌كفايتي‌ عملكرد هيپوفيز درمردان‌ و نيز نازائي‌ در خانم‌ها، به‌ تنهايي‌ ويا در تركيب‌ با منوتروپين‌ها يا كلوميفن‌استفاده‌ مي‌شود. علاوه‌ بر اين‌ درتشخيص‌ كم‌كاري‌ غدد جنسي‌ در مردان‌،نارسايي‌ جسم‌ زرد و نيز به‌منظور تحريك‌تخمك‌گذاري‌ در عمل‌ باروري‌ خارج‌ از بدن‌(IVF) كاربرد دارد.
موارد منع مصرفبه‌طور كلي‌ در صورت‌وجود بزرگي‌ يا تومور هيپوفيز، بلوغ‌زودرس‌ در حين‌ درمان‌ كريپتوركيديسم‌،وجود خونريزيهاي‌ واژينال‌ با علت‌نامشخص‌، تومورهاي‌ فيبروئيد رحم‌،كيست‌هاي‌ تخمداني‌ متمايز از سندرم‌پلي‌كيستيك‌ تخمداني‌، ترومبوفلبيت‌ فعال‌،كارسينوماي‌ پروستات‌ و يا سايرنئوپلاسم‌هاي‌ وابسته‌ به‌ آندروژن‌ اين‌دارو نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(CIPROFLOXACIN(Ophthalmic - سيپروفلوکساسين چشمي
موارد مصرف اين‌ دارو در درمان‌عفونت‌هاي‌ سطحي‌ چشم‌، به‌ويژه‌ درزخم‌هاي‌ قرنيه‌ مصرف‌ مي‌شود
موارد منع مصرف
موارد مصرف اين‌ دارو در درمان‌عفونت‌هاي‌ سطحي‌ چشم‌، به‌ويژه‌ درزخم‌هاي‌ قرنيه‌ مصرف‌ مي‌شود
جزئیات بیشتر
(DIAZOXIDE (Oral - ديازوکسايد
موارد مصرفديازوكسايد از راه‌ خوراكي‌،در درمان‌ كمي‌ مزمن‌ قند خون‌ مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفديازوكسايد از راه‌ خوراكي‌،در درمان‌ كمي‌ مزمن‌ قند خون‌ مصرف‌مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(DIAZOXIDE (Parenteral - ديازوکسايد
موارد مصرفديازوكسايد تزريقي‌ براي‌درمان‌ سريع‌ زيادي‌ شديد فشار خون‌ناشي‌ از بيماري‌ كليوي‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفديازوكسايد تزريقي‌ براي‌درمان‌ سريع‌ زيادي‌ شديد فشار خون‌ناشي‌ از بيماري‌ كليوي‌ مصرف‌ مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (DT - ديفتريا تتانوس توكسوئيد
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ بر عليه‌ بيماري‌ كزاز و ديفتري‌فقط در كودكان‌ از 2 ماهه‌ تا 7 ساله‌مصرف‌ مي‌شود. اين‌ فرآورده‌ فقط بايدبراي‌ كودكاني‌ استفاده‌ شود كه‌ براي‌ آنهاواكسن‌ سياه‌ سرفه‌ (يا واكسن‌ سه‌گانه‌)منع‌ مصرف‌ دارد.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ نبايد براي‌افراد باسن‌ بيش‌از 7سال‌ مصرف‌ شود.همچنين‌ در صورت‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌يكي‌ از اجزاء فراورده‌، هر گونه‌ عفونت‌ حاديا بيماري‌ همراه‌ با تب‌، سابقه‌ عوارض‌نورولوژيك‌ و حساسيتي‌ متعاقب‌ تزريق‌اين‌ فرآورده‌، اختلالات‌ انعقادي‌ يا كاهش‌تعداد پلاكت‌ها و درهنگام‌ شيوع‌پوليوميليت‌ از اين‌ فرآورده‌ نبايد مصرف‌شود.
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ بر عليه‌ بيماري‌ كزاز و ديفتري‌فقط در كودكان‌ از 2 ماهه‌ تا 7 ساله‌مصرف‌ مي‌شود. اين‌ فرآورده‌ فقط بايدبراي‌ كودكاني‌ استفاده‌ شود كه‌ براي‌ آنهاواكسن‌ سياه‌ سرفه‌ (يا واكسن‌ سه‌گانه‌)منع‌ مصرف‌ دارد.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ نبايد براي‌افراد باسن‌ بيش‌از 7سال‌ مصرف‌ شود.همچنين‌ در صورت‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌يكي‌ از اجزاء فراورده‌، هر گونه‌ عفونت‌ حاديا بيماري‌ همراه‌ با تب‌، سابقه‌ عوارض‌نورولوژيك‌ و حساسيتي‌ متعاقب‌ تزريق‌اين‌ فرآورده‌، اختلالات‌ انعقادي‌ يا كاهش‌تعداد پلاكت‌ها و درهنگام‌ شيوع‌پوليوميليت‌ از اين‌ فرآورده‌ نبايد مصرف‌شود.
جزئیات بیشتر
(DIPHTHERIA & TETANUS TOXOID (Td - ديفتريا تتانوس توكسوئيد
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ بر عليه‌ بيماري‌ كزاز و ديفتري‌مصرف‌ مي‌شود. استفاده‌ از اين‌ فرآورده‌براي‌ ايجاد مصونيت‌ در افراد با سن‌ بيش‌از 7 سال‌ نسبت‌ به‌ واكسن‌ DTP ارجحيت‌دارد.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ نبايد براي‌افراد با سن‌ كمتر از 7 سال‌ مصرف‌ شود.همچنين‌ در صورت‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌يكي‌ از اجزاء فرآورده‌، هرگونه‌ عفونت‌ حاديا بيماري‌ همراه‌ با تب‌ ، سابقه‌ عوارض‌نورولوژيك‌ و حساسيتي‌ متعاقب‌ تزريق‌اين‌ فرآورده‌، اختلالات‌ انعقادي‌ يا كاهش‌تعداد پلاكت‌ها و در هنگام‌ شيوع‌پوليوميليت‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌توكسوئيد مي‌باشند.
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ فعال‌ بر عليه‌ بيماري‌ كزاز و ديفتري‌مصرف‌ مي‌شود. استفاده‌ از اين‌ فرآورده‌براي‌ ايجاد مصونيت‌ در افراد با سن‌ بيش‌از 7 سال‌ نسبت‌ به‌ واكسن‌ DTP ارجحيت‌دارد.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ نبايد براي‌افراد با سن‌ كمتر از 7 سال‌ مصرف‌ شود.همچنين‌ در صورت‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌يكي‌ از اجزاء فرآورده‌، هرگونه‌ عفونت‌ حاديا بيماري‌ همراه‌ با تب‌ ، سابقه‌ عوارض‌نورولوژيك‌ و حساسيتي‌ متعاقب‌ تزريق‌اين‌ فرآورده‌، اختلالات‌ انعقادي‌ يا كاهش‌تعداد پلاكت‌ها و در هنگام‌ شيوع‌پوليوميليت‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌توكسوئيد مي‌باشند.
جزئیات بیشتر
(EPINEPHRINE (Ophthalmic - اپي نفرين چشمي
موارد مصرف  اپي‌نفرين‌ در درمان‌ گلوكوم‌با زاويه‌ باز، به‌ تنهائي‌ يا همراه‌ با سايرداروهاي‌ ضد گلوكوم‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفگلوكوم‌ با زاويه‌ باريك‌نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرف  اپي‌نفرين‌ در درمان‌ گلوكوم‌با زاويه‌ باز، به‌ تنهائي‌ يا همراه‌ با سايرداروهاي‌ ضد گلوكوم‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفگلوكوم‌ با زاويه‌ باريك‌نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(ERYTHROMYCIN (Ophthalmic - اريترومايسين چشمي
موارد مصرف اين‌ دارو براي‌ پيشگيري‌ يادرمان‌ التهاب‌ عفوني‌ چشم‌ نوزادان‌ تازه‌تولد يافته‌، ناشي‌ از كلاميديا تراكوماتيس‌ يانيسريا گونوره‌ و نيز در درمان‌ عفونتهاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرف اين‌ دارو براي‌ پيشگيري‌ يادرمان‌ التهاب‌ عفوني‌ چشم‌ نوزادان‌ تازه‌تولد يافته‌، ناشي‌ از كلاميديا تراكوماتيس‌ يانيسريا گونوره‌ و نيز در درمان‌ عفونتهاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ مصرف‌ مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(ERYTHROPOETIN (EPOETIN - اريتروپويتين
موارد مصرفاريتروپويتين‌ براي‌ درمان‌كم‌ خوني‌ ناشي‌ از فقدان‌ اريتروپويتين‌ درنارسايي‌ مزمن‌ كليوي‌ بكار مي‌رود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در مبتلايان‌ به‌لوسمي‌ اريتروئيد و زيادي‌ كنترل‌ نشده‌فشار خون‌ نبايد مصرف‌ شود.
موارد مصرفاريتروپويتين‌ براي‌ درمان‌كم‌ خوني‌ ناشي‌ از فقدان‌ اريتروپويتين‌ درنارسايي‌ مزمن‌ كليوي‌ بكار مي‌رود.
موارد منع مصرفاين‌ دارو در مبتلايان‌ به‌لوسمي‌ اريتروئيد و زيادي‌ كنترل‌ نشده‌فشار خون‌ نبايد مصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(GENTAMICIN (ophthalmic - جنتامايسين چشمي
موارد مصرفاين‌ دارو در عفونت‌هاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ به‌ دارو (مانند التهاب‌ عفوني‌ پلكها،ملتحمه‌، قرنيه‌ و مجراي‌ اشكي‌) مصرف‌مي‌شود.
موارد منع مصرف
موارد مصرفاين‌ دارو در عفونت‌هاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ به‌ دارو (مانند التهاب‌ عفوني‌ پلكها،ملتحمه‌، قرنيه‌ و مجراي‌ اشكي‌) مصرف‌مي‌شود.
جزئیات بیشتر
(GLUTARAL (GLUTARALDEHYDE - گلوتارال
موارد مصرف گلوتارال‌ براي‌ ضدعفوني‌ واستريل‌ كردن‌ وسايل‌ دندانپزشكي‌،جراحي‌، آندوسكوپي‌، حرارت‌سنج‌ها ووسايل‌ پلاستيكي‌ و لاستيكي‌ مورد استفاده‌در راههاي‌ تنفسي‌ و بيهوشي‌ به‌كارمي‌رود.
موارد منع مصرف
موارد مصرف گلوتارال‌ براي‌ ضدعفوني‌ واستريل‌ كردن‌ وسايل‌ دندانپزشكي‌،جراحي‌، آندوسكوپي‌، حرارت‌سنج‌ها ووسايل‌ پلاستيكي‌ و لاستيكي‌ مورد استفاده‌در راههاي‌ تنفسي‌ و بيهوشي‌ به‌كارمي‌رود.
جزئیات بیشتر
(GLUTARAL (GLUTARALDEHYDE - گلوتارال
موارد مصرف گلوتارال‌ براي‌ ضدعفوني‌ واستريل‌ كردن‌ وسايل‌ دندانپزشكي‌،جراحي‌، آندوسكوپي‌، حرارت‌سنج‌ها ووسايل‌ پلاستيكي‌ و لاستيكي‌ مورد استفاده‌در راههاي‌ تنفسي‌ و بيهوشي‌ به‌كارمي‌رود.
موارد منع مصرف
موارد مصرف گلوتارال‌ براي‌ ضدعفوني‌ واستريل‌ كردن‌ وسايل‌ دندانپزشكي‌،جراحي‌، آندوسكوپي‌، حرارت‌سنج‌ها ووسايل‌ پلاستيكي‌ و لاستيكي‌ مورد استفاده‌در راههاي‌ تنفسي‌ و بيهوشي‌ به‌كارمي‌رود.
جزئیات بیشتر
(GLYCINE (AMINOACETIC ACID - گلايسين
موارد مصرف  اين‌ محلول‌ها براي‌ خارج‌كردن‌ مواد اضافي‌ و متابوليتها در بيماران‌مبتلا به‌ اورمي‌ كه‌ با كليه‌ مصنوعي‌ دياليزمي‌شوند و همچنين‌ در مسموميتهاي‌ حادمصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفمحلول‌ شستشوي‌گليسين‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ بي‌ادراري‌ نبايدمصرف‌ شود.
موارد مصرف  اين‌ محلول‌ها براي‌ خارج‌كردن‌ مواد اضافي‌ و متابوليتها در بيماران‌مبتلا به‌ اورمي‌ كه‌ با كليه‌ مصنوعي‌ دياليزمي‌شوند و همچنين‌ در مسموميتهاي‌ حادمصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفمحلول‌ شستشوي‌گليسين‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ بي‌ادراري‌ نبايدمصرف‌ شود.
جزئیات بیشتر
(IMMUNE GLOBULIN INTRAMUSCUALR (IG - ايمونوگلوبولين عضلاني
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ پيشگيري‌ يا درمان‌ هپاتيت‌ A، پيشگيري‌ يا تخفيف‌ علائم‌ سرخك‌، جبران‌ نقص‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ طبيعي‌، ايمني‌ انتقالي‌ درافراد مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌ در معرض‌ابتلاء به‌ آبله‌ مرغان‌ و كاهش‌ احتمال‌ بروزعفونت‌ سرخجه‌ و ضايعات‌ جنيني‌ در دوران‌بارداري‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد IgAو يا نقص‌انعقادي‌ يا كاهش‌ تعداد پلاكتها نبايد تجويزشود.
موارد مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌ پيشگيري‌ يا درمان‌ هپاتيت‌ A، پيشگيري‌ يا تخفيف‌ علائم‌ سرخك‌، جبران‌ نقص‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ طبيعي‌، ايمني‌ انتقالي‌ درافراد مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌ در معرض‌ابتلاء به‌ آبله‌ مرغان‌ و كاهش‌ احتمال‌ بروزعفونت‌ سرخجه‌ و ضايعات‌ جنيني‌ در دوران‌بارداري‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفاين‌ فرآورده‌ براي‌بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد IgAو يا نقص‌انعقادي‌ يا كاهش‌ تعداد پلاكتها نبايد تجويزشود.
جزئیات بیشتر
(IMMUNE GLOBULIN INTRAVENOUS (IGIV - ايمونوگلوبولين وريدي
موارد مصرفاين‌ دارو در درمان‌ بيماران‌مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌، پوپوراي‌ترومبوسيتوپنيك‌ با منشاء ناشناخته‌،لوسمي‌ لنفوسيتيك‌ مزمن‌ سلول‌هاي‌ B،سندرم‌ كاواساكي‌، جلوگيري‌ از عفونت‌HIV در كودكان‌ و در پيوند مغز استخوان‌به‌ منظور جلوگيري‌ از عفونت‌هاي‌سيستميك‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفبراي‌ افراد با سابقه‌واكنشهاي‌ حساسيتي‌ يا واكنشهاي‌ شديدسيستميك‌ نبايد مصرف‌ شود. اين‌فرآورده‌ براي‌ بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد IgAيا نقص‌ انعقادي‌يا كاهش‌تعداد پلاكتهانبايد تجويز شود.
موارد مصرفاين‌ دارو در درمان‌ بيماران‌مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌، پوپوراي‌ترومبوسيتوپنيك‌ با منشاء ناشناخته‌،لوسمي‌ لنفوسيتيك‌ مزمن‌ سلول‌هاي‌ B،سندرم‌ كاواساكي‌، جلوگيري‌ از عفونت‌HIV در كودكان‌ و در پيوند مغز استخوان‌به‌ منظور جلوگيري‌ از عفونت‌هاي‌سيستميك‌ مصرف‌ مي‌شود.
موارد منع مصرفبراي‌ افراد با سابقه‌واكنشهاي‌ حساسيتي‌ يا واكنشهاي‌ شديدسيستميك‌ نبايد مصرف‌ شود. اين‌فرآورده‌ براي‌ بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد IgAيا نقص‌ انعقادي‌يا كاهش‌تعداد پلاكتهانبايد تجويز شود.
جزئیات بیشتر
(INTERFERONS (ALPHA - اينترفرون آلفا
موارد مصرف انترفرون‌ آلفا در درمان‌لوسمي‌ Hairy cell، كونديلوماتا الكوميناتا،هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌، non A و non B/C،ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدز، كارسينوم‌مثانه‌، كارسينوم‌ كليه‌، لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌، پاپيلوماتوزيس‌ لارنژيال‌، لنفوم‌هاي‌غيرهوچكيني‌، ملانوم‌ بدخيم‌، ميلوم‌مولتيپل‌ و ميكوزفونگوئيد مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ در درمان‌كارسينوم‌ دهانه‌ رحم‌ نيز مصرف‌شده‌است‌.
موارد منع مصرف
موارد مصرف انترفرون‌ آلفا در درمان‌لوسمي‌ Hairy cell، كونديلوماتا الكوميناتا،هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌، non A و non B/C،ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدز، كارسينوم‌مثانه‌، كارسينوم‌ كليه‌، لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌، پاپيلوماتوزيس‌ لارنژيال‌، لنفوم‌هاي‌غيرهوچكيني‌، ملانوم‌ بدخيم‌، ميلوم‌مولتيپل‌ و ميكوزفونگوئيد مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ در درمان‌كارسينوم‌ دهانه‌ رحم‌ نيز مصرف‌شده‌است‌.
جزئیات بیشتر
دسته بندی